Neviditelný svět

aneb dění v nefyzických rovinách pohledem zákona příčiny a následku.


II. díl - Děti

Tato část Neviditelného světa se týká dětí jako třetího pohlaví. Rozvinutější název by mohl znít Děti v patriarchátu, a je to obecný popis zrůdností, kterými jsou děti v naší „společnosti“ postihovány, aby vyrostly v dobré otroky a nepřekážely vládcům organizovat svět podle své zvůle.

Počítejte s tím, že příjemné počtení vypadá úplně jinak, a vězte, že zde předpokládám lidi, kteří si pročetli jak Růst člověka, tak i Ženy v patriarchátu, a kteří aspoň zběžně prolistovali první díl Neviditelného světa (Život), a kteří přes to všechno chtějí ještě víc.


Dar života ukazuje pozici, v níž se děti uprostřed patriarchální války pohlaví nalézají, Pojem výchovy naznačuje některé nesmyslnosti lidské výchovy a ukazuje, kam cca vedou, Dětský svět je popis mentální rezervace (možná spíš ghetta), v níž jsou lidské děti chovány, a Ztráta nevinnosti popisuje způsoby, kterými rodiče brání dětem „zhřešit“ (ano, i dnes..).

Pohlavní rasismus je o tom, jak se zařizuje a jaké důsledky plodí rozdělení na ženy a muže, Výchovné drama odhaluje způsob zapojení matek do patriarchální výchovy, a Nebeské srovnání je toho všeho shrnutí, v podobě porovnání našeho a Plejádského přístupu, které zároveň ukazuje cestu z toho všeho ven.

Podmínka užití

Tyto stránky a informace smíte použít pouze pro vlastní osvobození. S každým jiným účelem na sebe berete smrtelné karmické riziko!


© dirosloví.cz | Průvodce diroslovím | Mapa stránek | Ke stažení | Meta info