Neviditelný svět

aneb dění v nefyzických rovinách pohledem zákona příčiny a následku.


V. díl - Knihy

I knihy představují jeden celý svět, svět uměle zploštělý do nesnesitelně koncentrované podoby grafických symbolů uspořádaných na papíru, které obsahují esence zvuků, emocí, idejí a umožňují v naší třírozměrné realitě míchat se čtvrtým rozměrem a i s dalšími, umožňují zde přežívat věcem, o kterých málokdo něco ví, a v podobách, ve kterých by se tu ty věci nikdy nedokázaly udržet a s nimiž nemusí být jednoduché se vypořádat.

V této sekci jsou proto analýzy několika knih, potažmo příběhů, a jsou poměřovány nejen zákonem příčiny a následku, ale také plejádským vědomím, které jediné mi dalo potřebný nadhled nad děním, které přesahuje rámec naší civilizace.


Je tu i cesta ven, tentokrát knižní, jednou je takové to co, proč a jak u tarotu, jednou je způsob zapojení několika knížek pro lidi, kteří usilují o zrovnoprávnění žen a hlavně o rovnost v heterosexuálních vztazích, která je základní podmínkou pro neustávající proudění lásky, které většina lidí pozná jen při zamilování a pak už se jen diví, kam se to hezké vytratilo.


© dirosloví.cz | Průvodce diroslovím | Mapa stránek | Ke stažení | Meta info