Neviditelný svět

aneb dění v nefyzických rovinách pohledem zákona příčiny a následku.


IV. díl - Země

Tento díl je syntézou všech dílů předchozích, a vysvětluje, jak celosvětová válka pohlaví dopadá na život lidí a celého organismu Zahrady Země, neboli jaký dopad mají problémy lidských světů analyzovaných v předchozích dílech na běžný život. Problémů není právě málo, a ten dopad tomu tak nějak odpovídá..

Těchto sedm sond ukazuje, jak se nám tu žije, dýchá a tvoří na tom pozemském sídlišti, ovšem pohledem a s komentáři vysoce vyvinuté civilizace Plejáďanů a zástupců několika takových civilizací dalších. První čtyři kapitoly ukazují běžný život z dosud neprobraných úhlů pohledu, další tři duchovní a i jiné zařazení dějů na Zemi jako součásti většího celku Stvoření, našeho vesmíru.


Barva zvuku naznačuje rozsah škod lidmi vytvářených zvukových projevů, dopad finančího rasismu probíráme v kapitole Nad trhem, Emocionální rakovina pojednává o tom, kam vede lidstvo i planetu zákaz emocí, a Čtvrtá říše ukazuje karmickou pozici českých lidí v kontextu dnešní EU.

Pak je tu popis Války církví, kterou vedou matky a patriarchové o lidskou duši, Svobodný vývoj aneb proč u lidstva nefunguje evoluce, a Bratr Slunce, pár úvah o nelidských křivdách.. na „mrtvé hmotě“, která dává život.


© dirosloví.cz | Průvodce diroslovím | Mapa stránek | Ke stažení | Meta info