Neviditelný svět

aneb dění v nefyzických rovinách pohledem zákona příčiny a následku.


O bibli mužského šovinismu

Bible mužského šovinismu je poměrně velmi zdařilou sbírkou mužských názorů, postřehů a zkušeností. Je to jakási obdoba ženských časopisů, s až podezřele mnoha identickými pro a proti. Pozitivní význam této „bible“ mohl být v tom, že velmi přesně popisuje skutečný pohled „typických“ mužů na ženy, podobně jako ženské časopisy popisují pohled „správných“ žen na muže.. Obé bere lidem lidství, a vnucuje jim nějaký paskvil jako ženství, a trochu jinou parodii jako mužství.

Toto dílo navíc poskytuje velmi přesný obrázek toho, jak matky vychovávají své syny, k čemu je vedou a k jak nepochopitelným konstrukcím muži dochází a berou podle toho své ženy, kamarádky i přítelkyně. Dílo postihuje ustálená ženská kolečka a mentální i pseudo-emoční reakce mužů, neboli co ta kolečka s muži dělají.

Podle mě by se mnoha a mnoha ženám (možná úplné většině) velmi rychle vyčistil život, kdyby připustily, že jejich muži (a vlastně i muži obecně) se na ně (i na ženy obecně) tak, jak je v knize popsáno, opravdu dívají. Pak by totiž byly schopné rozeznat i vyjímky, a to ty opravdové, nejen ty, co jim jako vyjímky zdají.

A i mužům by to mohlo pomoct se nad sebou zamyslet..

Mužský mluvčí

..autor totiž tvrdí, že popsal způsob, jakým se na ženy dívá gró mužské populace a o to že jde.. jako by nestačilo, že autor mluví jakoby za mužskou populaci obecně, a křivdu, kterou ženám způsobuje (a to způsobuje!), tak háže na všechny muže.

Měl bych ho asi volat ke zodpovědnosti, nicméně, raději dodám ženám a normálním mužům argumenty a lidský náhled. Jevíť se mi tato možnost býti mnohem zajímavější.. :)

Úplně zaprvé je nutno uvést, že mnoho, opravdu velmi mnoho pravdy je v bibli mužského šovinismu.. ani ne tak o ženách, jako spíš hlavně o mužích. Spousta věcí je neoddiskutovatelných, přesně vylíčených, a i velmi přesně zhodnocených. Reakce mužů na vylíčené „syndromy“ nejsou ani v nejmenším přetažené.

Spousty žen tyto pravdy berou jako nařčení a mají tendence se tomu bránit. Podle mě je to zbytečné. Není jednoduché doopravdy ublížit ženě, většina mužů to sama o sobě v podstatě nedokáže – nebyli to muži, kdo ženám vnutil systém lží stavěných jako pravdy, nebyli to muži, kdo ženám vnutil ublíženost jako správnou reakci na setkání s pravdou.

Jediné, co si z toho takové „nařčené“ ženy můžou vzít, je důkaz vlastní potrefenosti.. pokud to ovšem s tak hnusným materiálem dokáží. Ono to totiž vůbec není lehké, vybrat si z takového hnusu skutečné impulsy k osobnímu růstu a nenechat se otrávit tím zbytkem, i když už se takové ženy našly a tedy to nepochybně jde.

Kniha poskytuje jen zlomek pravd o ženách, kterým se ženy při sebeosvobozování budou muset postavit, a poskytuje je zcela bez soucitu (sou-cítění znamená schopnost cítit s někým nebo něčím, v tomto případě se ženami), a proto v podobě zcela nepřijatelné jak pro ženy, tak i pro cítící muže. To proto není třeba se tomu jakkoliv bránit a vůbec je lepší najít si nějaké lidštější a pravdivější zrcadlo.

Stejně, když se to tak vezme, nebylo řečeno téměř nic podstatného, byly jen shrnuty obecné jevy, vlastně jen určití, souvislostí zbavené následky, a ty byly doprovozeny neúplnými nebo zcela vylhanými příčinami. Je ovšem možno se z toho poučit: ano, ženy se takto chovávají, ano, muži na to reagují takto a takto … a to reagují..! Znamená to, že nemusíte jít příliš do sebe, abyste objevili nějaký problém, stačí si vzít bibli a jet jednu položku po druhé.

Já nepojedu jednu položku po druhé. Nechám vyjet jen ty, které mě nejvíc zhnusily, a bez nějakého strukturování.

Pán je lovec

Někde v prostřed popisuje autor sezení čtyř generací žen z rodu, v němž se už po staletí rodily pouze ženy. O otcích se v tom rodu po celá ta staletí mlčí a dokud jsou naživu, jsou bráni jako nutné zlo, pokud cokoliv vykonají – a to i velký čin, je to hodno zapomenutí. Do takového rodu se autor přiženil, odvedl svou práci – to jest zplodil dvě holčičky, a cítí se v něm přehlížen, zneuznán a možná bychom mohli říct i použit pro zachování čehosi, nad čím nemá žádnou kontrolu. Jo, a na tom sezení se dusí.

Já si nemůžu pomoct, ale čemu se ten člověk proboha diví? On sám na jiném místě toho svého elaborátu prohlašuje, že na ženy může být pohlíženo jako na lovnou zvěř. Tedy, ono vzhledem k tomu, že první impuls k seznámení dává vždycky žena, je tento pohled na ženy spíš nedostatkem informací, ale budiž, omylům se meze nekladou.

Co mi však nejde na rozum, jak si takové tvrzení může dovolit otec dvou holčiček – co jim řekne, až si to přečtou a zeptají se ho, co to má znamenat? Já třeba, kdybych měl vypustit z úst takovouhle hrubost, nedokázal bych se už nikdy podívat žádné ženě do očí. Ale to jsou jen detaily. Mnohem zajímavější důsledky se pokusím popsat dále.

Autor toto své tvrzení dokládá dojemným příběhem, jak dostal nějakou studentku, která se mu zalíbila díky nějaké tělesné křivce. Ta křivka mu však hned po koitu zevšedněla, jako u všech předchozích a on se náhle viděl být se svou partou někde v lese a snažil se té dívčiny střepat, na rozdíl od ní, která se s ním chtěla skutečně sblížit. On neměl to srdce jí říct pravdu.. že to všechno, čím ji naladil a navnadil atd., jen předstíral. Hle, lovec..

Z hlediska příčinnosti ta dívčina zřejmě také nechtěla opravdový vztah, jinak by si našla někoho, kdo má stejný zájem. Dost často však dívky i chtějí vážný vztah, i si najdou příslušného jedince, nicméně pak ještě zkouší, jestli by přeci jen nedostaly něco lepšího. Snaží se tedy něco ulovit, a tak se stávají kořistí lovců, které si přitáhnou právě svým loveckým naladěním.

Ostatně u mužů je to podobné. I muži, místo aby dali možnost a dost důvěry partnerce, aby se otevřela a začala ze sebe vydávat to lepší – což udělá automaticky každá, která uvidí perspektivní vztah –, i muži se snaží najít něco, co bude takhle lepší „už v základu“.

Vzorný manžel

Z hlediska příčinnosti je tu jedna otázka: jakou ženu si mohl najít muž, který má k ženám tento přístup?

On by snad chtěl vědomou a uznalou ženu, když sám si ani nevšiml, že mu partnerství přerostlo v manželství, že už má dvě děti a evidentně pořád žije v tom, že je ještě na lovu? Podle mě si našel tu nejlepší možnou partnerku, dokonalé zrcadlo svého vztahu k druhému pohlaví.. přesný obraz absolutního nezájmu, doplněný jistou potřebou a následným použitím nějakého bližního k jejímu ukojení.

Čeho si na něm má jeho žena vážit, když jediné, čeho si váží on na ní je její vagína? Nebo váží.. to je asi silné slovo.. vagína je to jediné, co ho na ženách vůbec zajímá, protože jinak má všechno u kamarádů a lepší – to jsem si prosím nevymyslel, to je skutečně obrat z Knihy.

A zajímá ho to na ženách, ne na ženě. Je z toho strašně zřejmé, že nedal nikdy žádné ženě šanci, aby mu něco doopravdy darovala. Asi si vždycky urval kousek své slasti a její rozkoše pro své uspokojení, vlastně ukojení žádosti, pýchy a ješitnosti, a takto skvěle kondiciován, ba docela připraven do společnosti utíkal za kamarády.

Takhle to má vůči ženám mnoho a mnoho mužů. Mnoho mužů ještě neopustilo svou klukovskou partu, protože ta je přeci nadevše, a místo domů chodí do hospody. Je pravda, že mnoho mužů k tomu má dobré, ba velmi dobré důvody, ale pan autor z těch dobrých důvodů neuvedl ani jeden. Osobně si myslím, že je to tím, že pan autor se nikdy nenamáhal ženám porozumět.

Pana autora zřejmě nikdy nenapadlo, že ženy v této situaci nejsou samy od sebe a už vůbec ne dobrovolně, ale že je tam někdo dostal, a to s pomocí mužů a hrubé síly. Pana autora nenapadlo vyjít ženám vstříc a zjistit, co to jemu a jejich vztahu přinese. To mimo jiné znamená, že ještě nezjistil, co je to vztah dvou lidí různých pohlaví.

Místo toho autor ženy odsoudil, vyškrtl ze společnosti a krom osobních lovů na ně štve ostatní muže, ba pořádá na ně i celé hony, například v podobě Bible mužského šovinismu. A co se lovu týká, ani mu nestačilo ulovit si jednu pro sebe, ale loví pro potěšení z lovu, vlastně „ze sportu“, a jeho požitek z té parodie na splynutí a celkový náhled na ženy tomu samozřejmě odpovídá.

Takovým tvorům ženy většinou říkají „ubožáci“, a já se obávám, že mají naprostou pravdu. Na druhou stranu, většina ženských snah také nevede k získání partnera, ale k ovládnutí někoho, koho by mohla předhodit matce jako argument vlastní způsobilosti získat a udržet si otroka..

Mužofil

Ženskou pozici bere autor jako výsledek tisíců let vývoje, který postavil ženy k plotnám a muže ke kulometům. Autor vůbec nevzal v potaz, že náš vývoj je fingován, míří neustále čistě proti lidem a jeho výsledky jsou čím dál horší zvrhlosti.

Ženy jsou z tohoto vývoje sice vyňaty, nebo aspoň donedávna byly, což znamená, že se jím nemohly honosit, a také s ním nemohly nic dělat. Nebyly to tedy ani ženy, kdo to všechno zneužil..? Tímto reaguji na autorovo stížnost na to, že ženy nenapáchaly žádná umělecká veledíla ani vědecké objevy.. jenže jak by mohly? V této společnosti? Snad skrz muže? Ano, to je pravda, a když jsou muži těmi pány tvorstva, proč to dopustili, co?

Řada žen k veledílům inspirovala nebo zavdala popud – což bylo ostatně to jediné, co tu měly ženy po dva tisíce let vůbec dovoleno, a co se týká docenění žen slavných mužů, má co dohánět celá naše civilizace: všichni děsně chválí třeba Einsteina, a přitom teorii relativity objevila spíš jeho žena, která byla ve fyzice nejméně stejně dobrá jako on. V každém případě kdyby se s ní Einstein nemohl o fyzice bavit, teorie by nebyla objevena.

Autor se ohání též Beethovenem, a to je zvláštní, že mu vůbec nedochází, jak moc si vlastně protiřečí. Z Ludwiga udělal jeho otec ztřeštěnou výchovou takového morouse až podivína, kterého se ženy bály a který s nimi nemohl navázat žádný hlubší vztah. O to víc po nich toužil a jelikož jeho ventilem byla hudba, vznikla z této touhy neskutečná díla, jejichž jedním zásadním vrcholem je třeba devátá symfonie s Ódou na radost, a jiným, neméně zásadním vrcholem je Fidelio, opera, která je oslavou manželské věrnosti.

Jako, věřím, že pokud by v té době Beethoven dostal ženu, že by si jí fakt vážil a snažil se ten zhudebněný ideál opravdu naplnit. Takhle chodil do bordelů a zemřel na syfilis. To jsou fakta, která celou „bibli“ staví úplně na hlavu.

Spousta mužů zase byla geniální a obohatili lidstvo kdejakým objevem a veledílem, což nakonec stejně bylo všechno zneužito, nicméně kdyby ti mužové neměli ženy, které se staraly o všechno, co nepokrývala genialita jejich mužů.. no, takže o všechno, nebyly by tu ani ty objevy. A kdo ty ženy kdy ocenil? Nehledě na to, že spousta žen bylo geniálních také, a nesmělo se o tom ceknout, natož to ocenit.

Býval tu blog, na českém internetu, tématem byly právě ženy slavných mužů a jejich přínos pro lidstvo, a nechápal jsem, kolik z těch slavných mužů bylo slavnými jen díky svým ženám, ba kolikrát dokonce jen díky tomu, že ženy se slavnými stát nesměly. Bohužel, adresu jsem ztratil a blog nemůžu znovu nalézt; kdybyste ho náhodou potkali, prosím, písněte mi jeho adresu do vzkazu. Díky.

Nadřazenec

Jednou z hrůz, kterou autor předhazuje ženám, je jejich ochota nechat se doučovat nebo si nechat opravit něco v bytě nebo jakkoliv jinak se nechat dotovat, aniž by byly ochotné za to zaplatit, pokud možno svým tělem. Je zvláštní, že tohle autorovi vadí, a přitom mu nevadí naslibovat jakékoliv slečně cokoliv, jen aby ji dostal, a až dostane to jediné, co ho na ní doopravdy zajímá, poslat ji k šípku. I když pominu bezúčelnost a zoufalost jeho počínání, stejně nechápu, proč by ženy nemohly dělat totéž, když obecné postavení žen má k tomu zoufalství mnohem blíž?

Další hrůzou, tentokrát extrémní je autorova stížnost na „baculky“, že se pro muže neudržují v přijatelném stavu. Já nechápu, proč by to měly dělat, když pro muže bere autor jako skutečné partnery jeho partu, s tím, že žena se má starat o domácnost a o mužovy sexuální potřeby. Kdo se stará o ženu a její potřeby, ať už sexuální, nebo komunikační, o emocionální výměnu atd., nebylo nijak upřesněno.

Víte, já nesnáším dost dobře systém důvěrnic, matek, přítelkyní a vůbec veškerých ženských autorit. Rozebírám to jinde. Nicméně, já to nesnáším proto, že ženy tím strašně škodí: sobě, druhým ženám, a mužům, kteří se snaží se svou ženou vybudovat nějaký smysluplný vztah.

A naopak, právě tímto nahrávají ženy právě těm mužským šovinistům, kteří vychází z ženské poroby jako ze základního stavu, který je pro ně v pořádku, a jako reakci na veškeré ženské snahy se nějak zrovnoprávnit předhazují ženám jejich únik do ženského světa, který však je dodnes matriarchální a tudíž velmi podobně nelidský, jako celý patriarchát. Ženský svět vůbec nebere v potaz mužský prvek, tak jako se patriarchové (a šovinisti) zoufale snaží nebrat v potaz prvek ženský.

Tak nevím. Autor buď nepotkal termín rovnost v partnerství, nebo neporozuměl jeho obsahu, nebo co.. nevím.. každopádně pro mě je tento nadřazenecký způsob myšlení zrůdnost. A strašná. Nehledě na to, že je to dílo homosexuálů, které díky svému původu dělá z lidí homosexuály: staví muže k mužům a proti ženám, a ženy k ženám, proti mužům.

Partnerství jako takové je však možné jen při zachování absolutní rovnosti, takže vynález nadřazenosti lidem ve skutečnosti bere úplně veškeré šance na skutečné heterosexuální partnerství. Proto je to pro mě zrůdnost.

Humanista

Ženy i muži přitom stojí na straně systému, který tím pádem vede, no vede, vyhrává, a to nad lidskostí. Nedá se v tom žít. Dá se tu jen dokazovat.. např. jak jsem zdatný horolezec, nadaný pianista nebo třeba zručný řemeslník, přičemž to které dokázání je to, čím se tu lidé uspokojují. Celý patriarchát je čistě jen o dokazování, že na to či ono mám – schopnosti, nebo aspoň peníze.

Právě tak je patriarchát čistě o tom, že na to muži mají, jakože i bez žen. A to je přece taková lež, tak strašný, hnusný podvod – zotročit ženy, udělat z nich domácí zvířata, aby se pak jejich muži mohli chlubit společným peřím, to je hrůza. Ženy, které si za své otroctví dělají nárok na část majetku, potažmo příjmu od manžela, jsou přitom za mrchy. To celé se nazývá ovšem humanitou..

.. atd., atd., atd. K „dílu“ bych měl miliony dalších výhrad, jelikož spousta věcí je tu mezi řádky a v mužské verzi emocionality, akorát nemám chuť se v těch hnusech patlat. Stejně všechny stojí a padají s rozhodnutím být „chlapem“, nebo se stát člověkem, takže k nějakému rozebírání není v zásadě ani důvod.

Nebo jinak. Všechny nadřazenecké jevy, kecy i důvody padají s rozhodnutím být člověkem, až na to, že ty hlavní mi za vylíčení a uvedení na nějakou normální míru stály, a to hlavně z důvodu toho, že mě to dílo pobouřilo, a pak také proto, že ženy se do uvedených rolí velmi často samy staví (resp. Nechávají se tam svými matkami postavit a odmítají s tím cokoliv dělat).. i když si pak na tu svou roli poměrně nevybíravými způsoby stěžují.

Mnoho žen například nechce být sexuálním objektem, nicméně dělají všechno pro to, aby byly sexy. Mnoho z nich bere tyto dva pojmy jako „to je něco jiného“. No, není. Bohužel, mnohým to dojde až poté, co je někdo znásilní. A abychom si hned po ránu nelhali, upřesněme rovnou, že znásilnění, to jsou dvě oběti. První obětí bývá muž, druhou většinou žena. Připomenu způsoby, jakými se stává obětí muž.

Umíte si, ženy, představit, co s muži asi tak dělají reklamy, které jsou plné přímých i skrytých sexuálních narážek? Umíte si představit, co s muži dělá každodenní život, když denně potkávají desítky žen, které se všechny zoufale snaží být sexy, to jest vzbudit ve svém okolí sexuální zájem, když navíc naprostá většina žen vůbec neovládá své signály a nabuzují všechno okolo i když se zrovna nesnaží o nic konkrétního? Dochází vám, že to všechno pro muže – a to pro každého – znamená spousty příslibů, které z jeho pohledu čekají na splnění?

Za takových okolností se nemůžete divit, že muži hromadně zkouší skoro všechno skoro na každou, jelikož vůbec neví čí jsou, a nelze se snad divit ani tomu, že se s žádnou nechtějí uvrtávat hlouběji, aby si tím totiž nezablokovali cestičku ke splnění ostatních příslibů.. bohužel, muži s tou svou vychvalovanou, ba protežovanou logikou zřejmě nemají jak dojít na to, že ty přísliby jsou fiktivní, že je to dílo vychcaného systému a zoufalých žen, které pevně věří, že nemají jinou volbu, než svádět všechno, co potkají..

..aby asi nepropásly toho „svého“ prince, co jim ho naslibovaly matky a pak je vydíraly tím, že je by určitě žádný princ nechtěl, když jsou takové..?

Pán tvorstva

..no, je to tak, hodně si toho ženy dělají samy, hodně toho na ženách závisí, nicméně nebyly to ženy, kdo to tak zařídil.. a právě tak to nebyly ženy, kdo ženám zakázal porozumět tomu, že v patriarchátu jsou v každém ohledu samy proti sobě.. a především matky, potažmo báby proti dcerám.

To dcery nemohou dýchat, ani doma, ani ve vztahu.

A je to tak špatné, že většinou ženy nemohou dost dobře dýchat ani ve vztazích lesbických, jelikož ženská vztažnost je z 99% vztažností mateřskou a je typická agresivním vychováváním svého okolí, to jest, ženy na sebe navzájem dělají matky a poskytují si tedy navzájem krom sexuálních služeb především peskující hubu a účastné ucho, které však neslouží k čisté účasti, jak by se mnohým ženám mohlo snad zdát, ale především ke kontrole, jestli se ta druhá nemá lépe, jestli jsem na ni neztratila vliv atd. atd. atd.

Je to hnus.

To je podle mě i jediný skutečný význam Bible mužského šovinismu: odhaluje lidský hnus na nejzákladnější úrovni, na úrovni mužské nadvlády a ženské poroby. Je to ta nejprimitivnější úroveň, která vůbec nepočítá s matkami a s tím, že celá ženská poroba je jen fikce, která dává všechnu moc na světě ne mužům, ne ženám, ale tchyním, které si, šílenou mateřskou výchovou zatvrdlé až na kámen, profitují na válce pohlaví, kterou „pro ně“ laskavě zařizuje patriarchální systém.

To je důvod, proč matky systém podporují a nedají na něj dopustit. To je důvod, proč matky dodnes vytváří patriarchát s jeho zdánlivou nadřazeností mužů nad ženami.

Autorovi však vliv matek nevadí, skutečné problémy jej nezajímají, dokazovací společnost pánů tvorstva je podle něj v pořádku, autorovi jde čistě jen o to, že upozaděné ženy nehrají s muži fair-play podle jeho představ.

Já zase nevím, jak by to mohly asi dokázat a proč by to vůbec dělaly.

Homosexuál..

..aneb skutečné problémy (aneb resumé).

Muži nejsou páni tvorstva, a nemůžou určovat jiným tvorům pravidla, už z toho jednoduchého důvodu, že nelze dělit tvory na méněcenné a vícecenné. Muži to však dělají a stav přírody i lidstva podle toho vypadá.

Ženy se v tom samozřejmě účastní, být matkou nebo ženou pána tvorstva je „něco“, co se dává ostatním sežrat a to je zase výzva pro ostatní ženy a matky a muži jsou nenápadnými způsoby sedláni podobně jako závodní koně a poháněni do těch nejabsurdnějších končin lidského šílenství, ovšem na vlastní zodpovědnost a vlastní karmu, na rozdíl od těch žen.

Všichni páni tvorstva však budou nuceni připustit, že jediná funkční pravidla byla dána Přírodě jako celku, že byla dána od jejích skutečných Tvůrců, a že platí i pro lidi. A záleží jen na těch pánech, jak moc je to zjištění bude bolet.

Jak na tom však budou ženy, když ženy už kolik tisíc let nejednají na vlastní zodpovědnost a netvoří si karmu v této společnosti..?!

Kam se ženy propadnou jako živočišný druh, který přistoupil na vlastní nesvéprávnost a užívá si toho, jak se bez jakékoliv odpovědnosti, celým svým pseudoživotem veze na jiných tvorech?

A komu ženy propadnou při dělení lidstva, když umí samostatně jednat (co se veškerých závažnějších rozhodnutí týká) pouze v rozmezí toho, co by jim byla schválila matka a jsou tedy zcela neschopné samostatného života, a naopak jsou připraveny vyhovět i těm nejpřísnějším otrokářům v celém vesmíru..?!

K čemu se ženy odsuzují, když otrokářské pojetí života navíc samy potvrzují svým vlastním zacházením s muži, dětmi i ostatními ženami..?!

A když to řeknu adresněji:

Kde se vzala idea zbavit „lidskou“ civilizaci žen a kam se je ti homosexuálové chystají zahodit?

Proč jsou z mužů děláni nadřazenci a bezcitné, úplně tupé nástroje homosexuálů?

Proč na tom ženy spolupracují a proč to matky navíc celé zařizují?

A máme ještě čas na nápravu?

A je vůbec možná?


© dirosloví.cz | Průvodce diroslovím | Mapa stránek | Ke stažení | Meta info