Neviditelný svět

aneb dění v nefyzických rovinách pohledem zákona příčiny a následku.


Obětní systém

Už od doby, které dnes říkáme starověk se táhne dlouhá řada lidských záměrů podepřených obětí. Ono se to teda táhne o dost déle, ale to teď není podstatné. Ceremoniál obětování měl upozornit aktuální božstvo na existenci nějakého záměru, oběť sama znamená zaplatit taxu. Dodneška se na tom nezměnilo vůbec nic.

Každý úřad má své ceremonie, protokol (vlastní jazyk), kněžstvo (úřednictvo) i taxy. Ceremonie byly s vynálezem tisku zjednodušeny na formulář, oběť na kolek, ale princip je pořád stejný a stejně účinný.

Pak je ještě jeden druh obětí, a ten se týká vyživování splněného záměru, aby se ten který projekt udržel v rozměru, který nazýváme časem. Krmení prostě. To se týká i jednorázových obětí, protože každý obřad má určitou platnost, období, po jehož uplynutí je nutné obřad opakovat.

Příkladně i občanské průkazy je nutné čas od času obnovovat, a i když někdy je to obnovení bezplatné, co se týká peněz, čas a energii vás to stojí vždycky, plus samotné absolvování toho obřadu, plus samozřejmě hlídání doby platnosti.

I nadále z obětí neprofituje žádné božstvo, ale kněží (úředníci), jeden příklad za všechny budiž třeba VZP – budovy, vybavení, stav a platy zaměstnanců pojišťovny versus platy doktorů a stav nemocnic.. Že?

Upozornění:

Tohle čtení může vyžadovat dost cynismu nebo jiného obranného mechanismu, tím spíše, že zde získané informace opět smíte použít jen pro vlastní poučení a osvobození, jinak riskujete brutální karmické postihy. Doporučuji číst opatrně..

Cenina a taxa

Základním platidlem je v patriarchátu člověk. Nebo člověk, otrok. Peníze = moc, otrok = způsob, jak ji získat. Nemusí jít nutně o jeho zabití, ale o to, že nebude moct žít vlastní život, neboli jej obětuje ve váš prospěch. Jeho životní energie vyživí váš úspěch v tom kterém záměru a dodá vám k jeho splnění moc.

Jak už napovídá dvojí druh obětí, jsou dva základní způsoby placení. Jeden je upíří, druhý vampýří. Upírstvím myslím jednorázové napíchnutí a vysání energie coby akci, která má zajistit úspěch obřadu (a opět nemusí jít o fyzickou smrt), vampýrstvím myslím označkování a průběžné vysávání oběti (podrobnosti viz Růst člověka). Pokud chcete svůj projekt udržet v časoprostoru, oba tyto způsoby se kombinují.

Příkladem, který znáte snad všichni, váš šéf nebo třeba učitelka je nervózní před důležitým jednáním nebo třeba jde na kobereček k majitelce či řediteli a sejme vás. Tím přijdete o určitou energii, kterou ten dotyčný nakratičko pohltí, a pak tou energií nakrmí autoritu, jejíž přízeň zrovna potřebuje. A aby o tu přízeň průběžně nepřišel, vysává vás ještě drobnými způsoby celou dobu, co jste v práci nebo třeba ve škole.

Podle velikosti projektu se často platí i mnoha lidmi naráz, jako napříkad při vytváření státu či impéria. Spousta lidí se obětuje najednou ve válkách či při genocidách, a když se pak impérium vytvoří, vysává se obyvatelstvo, např. prostřednictvím daní, aby se ten který mocenský objekt udržel při „životě“.

Pokud má nějaká taková oběť zafungovat, je zapotřebí zaplatit polovic a více. Když pošlete sto mužů do války, musíte být připravení jich padesát ztratit. Počítá se ta připravenost, pokud je ovšem opravdová, a tak jako tak o ty lidi časem opravdu přijdete.

Pokud chcete ovládnout cizí území, musíte být připraveni obětovat polovinu svého. Ovládnutí obyvatel je o tomtéž. O tom jsou války a i proto jsou tak strašně děsivé. Dost často se ještě požaduje i lidská oběť na začátku „podnikání“, která té které mocnosti slouží jako záloha.. ovšem nevratná.

Z pohledu zákona příčinnosti jde o akci, která vašemu „božstvu“ umožní a zároveň ho donutí příslušně reagovat. Je to způsob, jak obejít zásadu nevměšování, platnou pro celý náš vesmír, protože náš vesmír je zónou svobodné vůle a ta musí být zachována. Jistá „božstva“ proto už mnoho tisíc let jásají: ještě že lidstvo je tak tupé, že se o cizí vměšování přímo dere, že?

Adolf Hitler měl záměr ovládnout svět. Jako člen tajných společností Zlatý Úsvit a Thule si chtěl prostřednictvím magie zajistit spolupráci nějaké vesmírné mocnosti. Jako cena (oběť) byl určen židovský národ, nicméně musel nutně poskytnout oběti i z vlastních řad (viz Stalingrad).

Hitlerovi to nevyšlo, místo jednoho vznikla impéria dvě, z čehož o vzniku západního nic moc nevím, o vzniku východního vím, že jako slepý k houslím k němu přišel jakýsi Stalin. Stalin ovšem dělal téměř totéž co Hitler, aby to impérium do-ustanovil, jen ne tak okatě. Podařilo se mu zlikvidovat daleko více lidí, aniž by někoho výrazně popudil, popravdě, aniž by si toho někdo všiml, dokud nebylo pozdě.

Síla získaná touto obětí se proto tolik netříštila, a Stalin tak mohl dát socialismu daleko lepší základy. A protože v tom neustále pokračoval, socialistický blok netrval pět let, ale čtyřicet.

No já vím, že je to absurdní. A co když je to pravda?

Impéria víry

Zdaleka nejdéle trvá ovšem blok katolický. Odhadnout tu nelze dost dobře ani počet vyhlazených národů a kmenů, ne tak počet zabitých. Hned za katolickým blokem je jeho největší odnož a soupeř, islám. Islám ale jaksi nemohl vyvraždit to, co už vyvraždila katolická církev, proto musel poskytnout oběti z vlastních řad.

Nesmiřitelné boje s křesťanstvím, ale i mezi některými jeho frakcemi, propracovaný zákon ceny krve (legální oko za oko a zub a zub), i to, že za zabití „nevěřícího“ je jakési plus u Alláha, to sice přivodilo miliony mrtvých, ale to by nestačilo. Proto islám krom muže obřezal i ženu a obětoval tak cit, štěstí, radost a lásku svých oveček.

Jak vidno, nemusí být vždycky obětován lidský život, někdy stačí i jen jeho část, podmínkou je čistě jen to, že ten život už nebude nikdy životem, a veškerá uvolněná energie půjde tím jistým směrem.

Člověk se maně ptá, co vlastně obětovali Židé, resp. Semité. Zakletí „Vy jste mým vyvoleným národem“ je sice nesmírně mocné a jeho účinky skutečně trvají dodnes, ale – že by to opravdu stačilo?

Historie vyvoleného národa se začíná psát v okamžiku, kdy se Mojžíš (opravdu to byl Tutanchamon, tzv. vtělení boha slunce, zázračně zachráněný syn egyptského krále Achnatona?) ujal realizace otcova plánu a vyvedl Židy do tzv. země zaslíbené. Jejich „bůh“ po cestě uskutečnil několik zázraků – používal při nich některá zařízení, které vlastnila a uměla používat jen královská rodina (a nejvyšší kněží).

Tato zařízení – jako např. rušička gravitace – se používala ke stavbě pyramid a k dalším „zázrakům“, které těm několika lidem dávaly do rukou zdrcující převahu nad miliony ostatních. Domnělé zázraky měly na semitský lid fenomenální účinek – ti lidé skutečně věřili tomu, že je vede bůh.

Zkuste se vžít do jejich kůže. Stojí před vámi bůh, který vám své božství mnohokrát dokázal, který vám dokázal i to, že má na vás zájem, protože vás zachránil před aktuálně hrozící genocidou a dovedl vás do plodné, nedotčené země, která je tu jen pro vás. Takový člověk/bůh vám na konci cesty řekne: „Vy jste můj vyvolený národ“. No samozřejmě že mu to uvěříte. Během několika setin vteřiny to máte až v morku kostí, ne-li rovnou v genech.

Nelze se divit, že židé striktně zachovávají podmínky, které jim uložil – národní dieta, jeden den v týdnu volno v kombinaci s rozjímáním a půstem, atd. Takové podmínky ještě nikomu neublížily a je z nich vidět Tutanchamónova moudrost. Tato moudrost i hierarchie židů by mohly mít kořeny v kněžské struktuře egypťanů, koneckonců, židovskou obec zakládal egyptský král, který byl celé mládí uklizen mezi kněžími.

Vyvolenost z židů tak trochu čiší, což na ostatní lidi působí dost odpudivě. I to Mojžíš předpokládal a nechal jim patřičné instrukce. Kromě instrukcí si u nich nechal i ona královská zařízení (coby Archu úmluvy) a slib, že se vrátí, až jim bude nejhůř. Slib však nedodržel, po návratu do Egypta byl zavražděn, a Archa úmluvy tak židům zůstala.

Archa obsahuje přístroje, které patriarchát oficiálně zavrhuje, protože nikdo neví, jak fungují, ví se pouze, že fungují. Ještě stále platí, že pokud nevíme, jak něco funguje, může to být ďábelské a proto pryč od toho. Nicméně neoficiálně je vztah k takovým přístrojům úplně jiný, jako ke všemu, co může jednotlivcům pomoct ovládat ostatní.

Oběť židů

Musím zde upozornit, že s většinou popisovaných věcí nemají obyčejní židé nic společného, jsou to lidé jako všichni ostatní, a z mnoha z nich není cítit ani ta vyvolenost. Ty klíčové vlastnosti a vědění má většina židů nahodile a nevyváženě, někteří je nemají vůbec. V plné míře si je však drží a pěstuje pár lidí, o kterých zde jako o židech bude řeč, a které někdy souhrnně nazývám židovskou elitou.

Co se obětí týká, zdá se, že židé na sebe vzali neskutečné riziko a obětovali zaslíbenou zemi. Jako ten král, který vyslal své tři syny do světa, každého se sto zlaťáky, kteří aby ukázali, jak dobří jsou hospodáři, měli rozmnožit bohatství a do roka se vrátit. Ten král také netušil, jestli se vůbec vrátí aspoň některý z nich.

Židé se evidentně rozprchli do mnoha stran, a byli nesmírně úspěšní. Jsou téměř ve všech státech, a z nich ve všech jsou buď přímo na vedoucích pozicích. Jak toho dosáhli, že? Fyzické praktiky rozebírat netřeba, ale o těch neviditelných si něco řekneme, protože nám to pomůže pochopit celé dění v naší slavné civilizaci.

Křesťanství je dílem židů, Starý zákon „naší“ bible vychází přímo ze židovské kabaly. Přijetím Starého zákona a jeho implementací do bible zpečetili první křesťané své vazalství a neviditelné poddanství židovskému národu. To je v neviditelných světech klíčová vlastnost bible, drží vás v židovské moci.

Islám je dílem židů, korán vychází ze židovské kabaly a z křesťanské bible, která vychází ze židovské kabaly. Z čehopak vychází kabala? No přeci ze znalostí Tutanchamóna alias Mojžíše, egyptského krále a vystudovaného kněze, který (řečeno dnešním jazykem) ukradl licenci a založil si vlastní firmu.

Po návratu do Egypta byl ale Moses zavražděn a firma tak zůstala židům (nakonec, pro ně ji odcizil, že?) a dostala i první oběť. Pro veškerá odvislá náboženství je příznačné, že tou obětí byl zakladatel, a je příznačné i to, co se dělo dále, to jest podmaňování a vnucování svého náboženství a způsobu života dalších národům, to vše pod záminkou „spasení“ neboli zaprodání své duše a ducha a někdy i fyzického těla cizí mocnosti.

Takto mají židé klíče ke třem základním náboženstvím celé světové kultury, nelze se proto divit, že Ameriku, novou zaslíbenou zemi vlastní úplně celou. Právě tak se nelze divit, že právě do Ameriky putovalo všechno bohatství ze všech zemí celého světa. Všimněte si, že Amerika nejvíc bohatne právě na poskytování licensí, a že z těch všech licensí mají suverénně největší objem právě license náboženské..

Prostřednictvím kabaly mají ovšem židé klíče i k náboženstvím starého Egypta, a to ke všem třem hlavním úrovním zápisu – kabala je podle všeho přesnou kopií egyptských spisů, je zřejmě i kódovaná stejnou šifrou, akorát v jiném jazyce, ale touto odlišností si nejsem až tak docela jistý. Židé díky tomu znají pravou historii patriarchátu,.

Co se kradení licencí týká, patriarchát si to nese od svého vzniku přímo v sobě, protože byl na základě ukradení license založen. License byla ukradena matkám rodů, a stejně jako veškeré jejich manipulační techniky byla dost dokonale zanalyzována a použita ke globálnímu ovládnutí rodu lidského.

Vyvolený národ

Ve všech státech, kde židé vůbec jsou, zastávají ty nejvýznamnější pozice. Pro jejich získávání je příznačné právě to, co dostal vyvolený národ do vínku: ukradená licence a vlastní firma. Toto, spolu s onou vyvoleností, která židům vlastně předurčuje vedoucí pozice je recept na ovládnutí trhu. A trh je v patriarchátu vším.

Vy přeci víte, že pokud chcete něco dokázat, potřebujete si věřit. Nu tak to židé nepotřebují, to už zařídila jejich vyvolenost. Vyvolenost znamená volnou mozkovou kapacitu, know-how mají nejstarší na světě.. nemají moc soupeřů v ničem, do čeho se vrtnou.

Vynález „vyvolenosti“ má jeden háček, a to ten, že jejich vyvolenost ti ostatní musí uznat. Jak už asi víte, židé ho velmi vtipně vyřešili. Nařídili vám kořit se jednomu bohu a jeho zákonům, a vy to děláte – v hrůze, že vás ten bůh sleduje a že si na vás došlápne. Bohužel pro vás, toto vůbec neznamená, že se koříte bohu, to znamená jenom, že se koříte židům, a ctíte tak jejich vyvolenost. Tato pokora je ale falešná, je to jen druhá strana hry na vyvolené.

Takže, jak se vyvolenost projevuje, jak to přesně funguje? Židé na rozdíl od vás nikdy neztrácejí čas tím, že by přemýšleli, jestli něco mohou nebo nemohou, jestli si něco zaslouží. Oni rovnou jednají. Proto se vám zdá, že vám berou z úst slova, že u každého zdroje jsou dříve, že vám všechno berou před nosem atd., to všechno s naprostou samozřejmostí a nenuceností.

Je to právě to vteřinové zaváhání, kdy vy poměřujete svůj nápad mravním systémem, který vám židi vnutili, kvůli kterému vy zaséváte, když oni už sklidili. To oni vás uvěznili ve výčitkách jakéhosi neexistujícího a nedefinovatelného pojmu „svědomí“, který si pro vás vymysleli.

Možná budete namítat, že svědomí existuje a je dobré. Dobře, namítejte. Ale aspoň si všimněte, že židé sami pro sebe nic jako svědomí nevedou! To zavedli jen a jen pro vás, porobené národy. Ve skutečnosti svědomí existuje i pravé, ale vy k němu nemáte žádný přístup. Blokuje vám ho hra na vyvolené, všem.

Když jste vyvoleným, držíte v rukou klíč ke všem domluvám. Chováte se tak, jakože je na ostatních, aby chtěli se s vámi domluvit a ono to většinou opravdu funguje – než se král, kterého žádáte o místo rozmyslí, jestli si může dovolit vás neposlouchat, už má v hlavě váš celý projev, podaný tak, aby se mu líbil. Takto jednají židé. Pak si samozřejmě mohou klást podmínky, a na rozdíl od vás nemají morální zábrany to udělat.

Morálka je další ze lží, kterými vám židé zamořili hlavu. Morálka, spravedlnost, milosrdenství, to jsou všechno lži, které vám měly nahradit ztracené lidství. Vy jste jim to uvěřili, protože vám to podstrčili pomocí vynálezu „boha“, pomocí vynálezu „božího slova“, a prostřednictvím distribuce, která s nimi navenek neměla nic společného. Vám se v tom sice nelíbí, ale nemůžete se postavit skutečným manipulátorům, jelikož na ně prostě vůbec nevidíte..

..a protože z toho chcete ven, jdete proti najatým distributorům a rvete se tím pádem mezi sebou. Židé vám k tomu prodávají zbraně – a už zase nad vámi vyhrávají a se vám smějou. A navíc mají nejlepší příležitost oznámit, že společenská zvrhlost překročila únosnou mez a každý obyvatel je v nebezpečí života, a proto budou přijata nějaká opatření.. nic příjemného, ani pohodlného.. více kontroly.. ale co byste neudělali pro vaše vlastní bezpečí. Jo a bude vás to něco stát.

Dědičnost karmy

Vyvolení všude kam přišli infiltrovali vedoucí pozice, z nichž ostatním diktovali zákony a pravidla. Jejich diktát se týkal všeho, s čím lze obchodovat, a nahrával výdělky z rukou židů do rukou židů, nikdy jinam. Většina židovských rodin ovšem zůstala chudá, to byli ti, kteří peníze sbírali od obyvatelstva a odevzdávali je elitě, která jim zpětně jistila „spasení“, a někdy i přežití.

Židé ve všech zemích vytvářeli separovaná společenství, státy ve státech. Každý židovský stát vysával hostitelský systém, ale zevnitř, ne zvenčí, jako to dělali všichni ostatní. Když to přeložím, židé projevili schopnost zdárně parazitovat bez války. Ostatně pokud hostitelský stát vstoupil s jiným státem do války, málokdy šli bojovat židé, ti za války vždycky ponejvíc obchodovali a pak se přidali k vítězům.

Židé tímto způsobem obětovali všechny ostatní národy a jejich přirozený vývoj. Pro svůj vlastní zisk a pro potvrzení své vyvolenosti manipulují ostatní a nutí je vytvářet židovskou karmu. Tím se jejch oběť z velké části přesouvá na bedra ostatních, jednotlivců i celých národů. Chová se to jako prokletí.

Bylo učiněno několik pokusů židovský diktát zlomit. Za nejvýznamnější z nich považuji hitlerovské povstání, protože Hitler jako jediný si za tím účelem nechal vytvořit vlastní ideologii, pojetí světa i vlastní VYVOLENOST! Hitler se jako jediný pokusil porazit židy jejich vlastními zbraněmi. Neměl však dostatek prostředků, a ani německá ničivá zbraň, protějšek židovské atomové pumy, nebyla dokončena včas.

Tímto popisem se samozřejmě nehlásím k Hitlerovi.. a právě tak se nehlásím ani k židům. Nemám proč. Jejich kultura je obrovská, prastará a velkolepá, ale jejich jednání a vliv nám přinesly krom jedinečné kultury také spousty hrůz, krveprolití a zmaru.

Je pravdou, že jsme se do toho nemuseli zapojovat, nemuseli jsme s nimi hrát hru na vyvolené, mohli jsme s nimi koexistovat normálně, takže židy nelze z ničeho obviňovat, ale hlásit se k nim nehlásím a snažím se z toho všeho jenom poučit pro svou vlastní budoucnost. To je také to jediné, co s těmito informacemi člověk může udělat, aniž by si přivodil šílené karmické zatížení.

Pumy svržené na Hirošimu a Nagasaki neměly samozřejmě nic společného s druhou světovou válkou, i když byly učiněny pokusy to na válku svést. Nebyla to ani zkouška, protože zbraň byla dost odzkoušena. Byla to od židů výstraha. Japonsko totiž nikdy nebylo židovskou državou, ani nevychází z židovské kultury a náboženství, takže jej židé neměli jak kontrolovat. Svrhnutí pum bylo jednou z mála možností, jak si Japonce podrobit/přimět k poslušnosti.

Dnes už je zjevné, že to zafungovalo dokonale, po pár desítkách let si Japonci pustili do země dokonce i McDonalda, takže i odsud se penízky vesele kutálejí směrem do nové země zaslíbené. Krom toho pumy vyřadily Japonce ze hry, když si ruští a američtí židé dělili Evropu.

Na Hitlerově pokusu je stěžejní myšlenka stát se vyvoleným národem tak, že obětuje dosavadní vyvolený národ. To je sázka nejvyšší z nejvyšších, a riziko jí samozřejmě odpovídá. Hitler tuto sázku prohrál, a nezdařená genocida zapůsobila jako další, podle všeho již konečná oběť židů. Jejich vyvolenost tím byla potvrzena s nebývalou silou, a dnes již kontrolují téměř celou planetu.

Antisemitismus

Jak už jsem předeslal, nejsem antisemitou a ani nebudu, nicméně, je nutné si přiznat, že si židé svým přístupem nadělali opravdu hodně nepřátel. To nakonec dokládá už samotný termín antisemitismu.

Přitom však židé používají stejné praktiky jako vaše matky, které je nedokázaly změnit ani za celou dobu patriarchátu, a které máte za svaté. Jak tedy můžete chtít změnu po židech, když sami děláte a uznáváte totéž? Pokud chcete změnu, začněte u sebe.. (Heh, Plejáďané psychicky nevydrželi a vložili se mi do toho :)

..židé budou mít sami se sebou dost starostí, a vy se sebou také. Tuhle „civilizaci“ si vytváříte všichni tak, jak vám to vyhovuje. Kdyby vám to nevyhovovalo, opravdu nevyhovovalo, vytvářeli byste ji jinak. Nemáte si tedy nač stěžovat, a pokud v té „civilizaci“ nechcete uvíznout, máte co dělat, všichni.

No, to tak asi bude. Plejáďané očividně naráží na to, že tahle hra, jak se na Zemi hraje vede k dalším a dalším krveprolitím, přičemž to jediné, co je doopravdy potřeba je, aby si každý hleděl svého a toho, aby sám byl co nejlepší a co nejláskyplnější a co nejméně zapikolovaný v nástrahách hmoty.

Ano, jinak se ven nedostanete..

No to je teď jedno, potřeba dokončit studii obětismu. Víme, že spousta lidí, kolektivů i celých států se pokoušelo židy zbavit vyvolenosti, majetku i životů. Tyto snahy však pohořely a celou dobu fungovaly jakoby židé přinášeli na svůj oltář lidské oběti ze svých vlastních řad. To totiž lze zařídit, a budeme se tím zabývat v dílu o matkách, protože to je díl o magii.

To je důvod, proč byl (a dodnes je) Hitler tak nesmírně populární, a proč na svou stranu okamžitě strhl takové spousty příznivců, a to i z řad lidí učených a velmi schopných. (Plejáďané teď hudrají něco o tom, co to proboha znamená učenost a čeho že ti lidé byli schopní). No, myslel jsem to v měřítku tehdejší společnosti. (Ano, Hitler nebyl první ani nejspíš ani poslední, kdo si takhle naběhl.)

Hitlera podpořil i Vatikán (a snad prý i odpovídající šarže islámu). Asi se chtěli zbavit židovské platformy, jako kdyby na to snad někdo z nich měl dostatek poznání. Vždyť jim snad ani nedošlo, že by museli jako první zahodit celý starý zákon i se vším, čeho s jeho pomocí kdy dosáhli. Museli by zahodit židovský podpis i ducha, aby to mohlo fungovat, a v mnohém by museli začít znovu.

A měli na to know-how? Podle nás neměli vůbec nic, to zaprvé, a zadruhé, právě přítomnost židovského podpisu a ducha u těchto spojenců narušila Hitlerovy magické operace a způsobila vnitřní rozklad struktury nacistického Německa. Vatikán, židovský produkt se tak svým spojenectvím přičinil o Hitlerův pád.

Bohužel to nebylo úmyslem, což jasně dokazují nesmělé, velmi tichoučké a co možná neadresné Vatikánské pokusy o omluvu za účast ve válce. Jisté kruhy dokonce považují tyto omluvy za pouhou diplomacii, konkrétně za snahu ukolébat ostražitost židů vůči křesťanskému světu..

..tedy, ne že bych jim chtěl do toho nějak kecat, já si tady jenom probírám principy, které nás v neviditelných světech ovlivňují, ale nevím, jestli předpokládat tak beznadějnou naivitu u lidí, kteří ovládají křesťanský svět, v boji vůči těm, jejichž jsou v tom ovládání nástrojem.

Měli byste si uvědomit, že antisemitismus je nesmysl, nikam to nevede, jen utrácíte drahocenný čas a svůj život, a vytváříte si další šílené karmické problémy, jako byste jich měli málo.

Náboženský byznys

Když zakládáte byznys, potřebujete maskota či logo, nejlépe obojí, plus hodně dobrý marketing. Roli maskota nejlépe splní známá osobnost, superstar, a to dodneška znamená slavný, mrtvý & pokud možno žid. Smrt maskota by měla rozhodně být násilná. Oběť prostě.

Dalo by se říct, že se autoři a zakladatelé křesťanského byznysu sekli jen v jedné věci: křesťanství fungovalo tak skvěle, že nevytvořilo plánovanou konkurenci původnímu židovskému náboženství, nýbrž jej zcela položilo. Konkurence je však pro náboženství stejně jako pro jakýkoliv jiný byznys stejně důležitá jako logo a marketing – rozděluje lidi a vy jim můžete vládnout.

Krom toho jim můžete také cokoliv prodat, pokud to vhodně okecáte, takže správně nastavenou konkurencí se váš byznys násobí. K tomu je nutné, aby všechny licence ve skutečnosti vlastnil jeden majitel, což v tomto případě souhlasí: hlavní náboženské byznysy vlastní nebo až donedávna vlastnila židovská elita.

Židovská elita, která si záměry a úkoly předává z generace na generaci asi nebyla nadšená z vývoje věcí, jejich přes-další generace musela znovu vytvořit tým marketingových poradců a nastartovat další, zdánlivě konkurenční byznys, založený na obrovském úspěchu prvního, adaptovaný na jiné místní podmínky.

Mezi křesťanstvím a islámem měla být studená válka, protože hrozba války je ohrožení, a to umožňuje jednak bohatnout na zbrojení a jednak dobře kontrolovat otroky, totiž obyvatelstvo. Když se válka neudrží ve studeném stavu, zemřou ve jménu stejného (židovského) boha nějací lidé, tím vznikne oběť a obě (teď už obě tři) náboženství dostanou novou sílu. Tohle židé vymysleli vskutku geniálně, oni totiž vyhrají vždycky.

I dnešní židovská elita může být rozhodně spokojena. Jenom jejich náboženské produkty přímo kontrolují více než polovinu světa, a nepřímo další ne zrovna malou část. A není to jenom přítomností židovské kabaly, jakési výrobní značky a zaklínací formule v Bibli a v Koránu (a v Egyptě). Je to především marketing, který dodnes nebyl překonán – stále se používá a stále funguje, plus jejich už zmiňovaná vyvolenost.

Židovský marketing je tento: vytvořit fiktivní nebo v nejhorším i skutečné nebezpečí a prodávat ochranné prostředky, případně dělat placeného prostředníka. Je jedno jestli tím prostředkem bude odpustek nebo zázračná pilulka proti kašli, a jestli budete prostředníkem mezi člověkem a bohem, nebo mezi člověkem a jeho zdravím či třeba sexem.

(Člověk dumá, jestli náhodou nebylo fiktivní i ohrožení semitů ve starém Egyptě, z něhož byli – za nějakou tu úplatu – zachráněni, a to samozřejmě vede k otázce, jaká úplata že to byla.. nebo možná ještě je..? Jestli to prostě židé nedostali rovnou do vínku..?)

Tento marketing je výrobním způsobem dnešního patriarchátu. Dnešní patriarchát je tím pádem židovský vynález. Tento marketing se širší populaci podařilo dešifrovat a začít masově používat až v nedávné době.

To znamená, že inteligencí byli židé minimálně o 1500 let před naší slavnou západní civilizací, která je mimochodem také hlavně jejich produktem, stejně jako dodneška trvající otroctví, jež je v patriarchálních náboženstvích kladeno za vinu ženám!

Přesněji řečeno, za účelem zotročení lidstva byl zfalšován mýtus o lidském určení, a jako viník(!) byla určena Eva, v tom mýtu coby pramatka lidského rodu (v potu tváře svůj žvanec dobývati budeš). Tento přístup úzce koresponduje s Murphyho odporným vyjádřením „Matička příroda je děvka“, a určuje nejen náš celkový vztah k mateřství, určuje i ženu za automatického viníka čehokoliv. Měli bychom se asi probrat.

Židovské vynálezy

Upozorňujeme, že když je něco židovský vynález, neznamená to, že to židé také dělají. Ve skutečnosti židé tento typ vynálezů použijí jen velmi zřídka, protože na to mají lidi. Vás. Vy si to děláte. Sami. Urputně se o to derete. Židovstvo tady používáme jen jako model, na kterém jsou potřebné rysy obětismu dobře vidět, jinak jsme mohli použít jakýkoliv jiný příklad, včetně jejich vlastních učitelů.

Nechali jste se postavit proti sobě navzájem, bojujete s „protivníky“ židovskými zbraněmi, tím jste umožnili vaše ovládání třetí stranou, a vašim mocným stačí to držet v mezích, které jim vyhovují, ale většinou se tím ani nezabývají, protože si to už celé věky hlídáte sami.

Ještě jednou: jak už bylo poznamenáno, vaše inteligence se v poslední době přiblížila ke stavu, v němž byla inteligence židů před patnácti sty let. Mnoho jejich vynálezů jste přejali, máte je za správné a používáte je proti sobě, neustále. Tím se umožňuje vaše globální ovládání a otročení třetí stranou.

Ovšem, napadlo vás někdy, že tou stranou nemusí být vůbec židé? Různé mocenské skupiny s nejrůznějšími zájmy jsou dnes v každém státě, každá skupina má své mozky a používá je na ovládání nějaké cílové skupiny obyvatelstva. Do určité míry se tento přístup i s některými základními praktikami učíte ve svých školách.

Proč by pak nemohly existovat takové mozky, které zanalyzují činnosti židů, vyhmátnou potřebné principy a použijí je k získání moci? Ve skutečnosti takové mozky existovaly mezi nežidy téměř vždycky, ve všech dobách. Byly tu proto, aby se hra vyvolenosti udržela v jistých mezích, nebyly však vždycky úspěšné.

A chcete-li vědět, jak se takový mozek mezi nežidy mohl vyskytnout, musíte si vzpomenout, že staré kmeny odpozorovaly hierarchii, mocenské způsoby a ovládací praktiky od tehdejších matek, od matek rodů v matriarchátu, který tu trval desítky tisíc let. Už víte, proč vám existenci matriarchátu tajili?

Uvědomte si, že na školách se tyto věci učíte až v poslední době, a že je to dáno tím, že jste pustili ženy do společnosti, ke vzdělání a i k rozhodování. Sami byste na to jen tak nepřišli, páni tvorstva. A i židům pomohly k potřebné inteligenci kontakty s vesmírnými bytostmi jistého rodu, a to ještě ne všem.

Právě tak tu vždycky byli lidé, kteří studovali kabalu, starý zákon a magii. Ty také nelze opomenout. Máte na Zemi mnoho tajných společností, a leckteré jsou zodpovědné za stejná zvěrstva, jakých se občas dopouštěli židé, ale stihly to napáchat za pár set roků, zatímco židé jsou pod drobnohledem přes tři tisíce let.

Nikdo na Zemi tedy nemá komukoliv dalšímu co vyčítat, leda sami sobě, svou omezenost, náchylnost ke lžím, pověrám, pohádkám, a k chování a jednání na základě toho, co jste se v těch nesmyslech dozvěděli. Kdybyste byli chytří, budete se od židů učit, a to by vám umožnilo přestat hrát hru na vyvolené.

Ale vy jste je radši zařadili jako „něco jiného“, v mnohých obdobích jako něco nečistého, zavrženíhodného atd., a to je to, na co doplácíte. Je to vaše lež, vaše křivda, kdo na to může doplatit kromě vás? Neříkáme, že k tomu židé nezadali určité příčiny, ale vy jste nebyli stvořeni jako dobytek, který si neumí pomoct a nemůže než slepě reagovat na podněty. Mohli jste se zachovat jinak.

Tento text vám budiž světlem, které vám pomůže najít pravdu, ničím jiným. Nedáváme vám ho k rozdmýchávání starých nenávistí a k jitření ran z minulosti. I celá minulost je tu jen a jen kvůli poučení.. židé mají svou karmu a vy zase vaši. To je potřeba si uvědomovat. A teď můžeme jít dál.

Křesťanství

Židé si jako maskota pro křesťanství vybrali Ježíše, velmi populární osobnost, která stejně byla ortodoxním židům (plebejcům) malinko trnem v oku. Podrobili si Ježíšovy následovníky, zadrželi a zfalšovali svitky, k výsledku připojili upravenou verzi kabaly coby starý zákon a výsledek vydávali za Bibli, slovo Boží.

Tihle pánové měli veliké povědomí o obchodu, resp. to oni založili to co my dnes známe jako marketing, takže způsob zavedení se nijak nelišil od dnešních způsobů prosazování výrobku. Tím se v poměrně krátké době získalo dost slušné podhoubí a začalo být potřeba podepřít úsilí vhodnou obětí.

Lidé, kteří tohle vymysleli už byli dávno po smrti, když se z neo-křesťanských center vydali válečníci zabíjet a pálit ve jménu boha. To už nebyli ti mírní a milující následovníci Krista. To už byli vojáci, kteří prošli výcvikem (vymytím mozků), a měli instrukce chodit po světě a všude dávat na výběr: „Náš bůh nebo smrt“. A skutečně po nich zůstávali novopečení křesťané a mrtvoly. Tohle se velice osvědčilo a dostal to do vínku i islám.

Kontrola porodnosti byla vyřešena 1. extrémními zákazy a zošklivováním sexu, což samozřejmě zvýšilo lákavost ženského klína, 2. postavením muže, který zplodil potomka dočasně na úroveň boha-otce, a 3. striktním zákazem onanie. Ten byl považován dokonce za tak důležitý, že byl do Bible implementován příběh Onana, kterého (v tom příběhu) bůh zavraždil za to, že vypouštěl semeno jinam než do ženy. To se ví, že se lidé báli a dělali poslušně nové ovečky.

Se skutečným Ježíšem a jeho životem má křesťanství společné jen jméno a několik pokroucených historek. Z Marie Magdalské udělali naši homosexuálové poběhlici, ačkoliv byla stejně jako Ježíš královské krve i vzdělání, a ačkoliv zázraky produkoval Ježíš jen díky společnému růstu s ní.

Jejich partnerství bylo vlastně utajeno celé.. a to všechno proto, že na ni Ježíšovi apoštolové strašně žárlili a kydali na ni hnůj, a pak také proto, že homosexuálům, kteří na Cařihradském koncilu dávali dohromady bibli to bylo také proti mysli. Ještě že máme ty apokryfy. Svitek Máří je geniální záležitost.. ano, i ten upravený.

I ukřižování možná nebylo to, co se z něj dnes dělá. Něco asi proběhlo, i když..

Příkladem holografické projekce, která byla v minulosti inscenována na této planetě, aby změnila běh historie, je Kristovo ukřižování. Drama, které bylo sehráno a historicky vám předáno, není realita, kterou sem Pomazaný přišel hrát. Jistá verze života této entity byla vymyšlena a sehrána v holografickém zábavním studiu, a pak byla vsunuta a přehrána, jako by byla skutečná.
Plejáďané, v knize Barbary Marciniak Poslové úsvitu

Tak nevím. Jisté je, že ukřižování neproběhlo kvůli smazání hříchů a vin lidí, protože hříchy ani vina neexistují, tudíž mazat nebylo co. Ukřižování byl tenkrát obvyklý trest, a někoho zabít bylo nutné, protože lidé nechtěli hřešit a zařizovali si ráj na zemi, takže je nebylo jak kontrolovat, a hlavně, úplně především byla potřeba prvotní oběť.

A pokud to byla opravdu mimozemská inscenace, klobouk dolů před panem nevěřícím Tomášem. V tom případě už vím, kde se vzal termín „nevěřící“, označující lidi, kteří nejsou slepí, hluší a hloupí.

Ukřižování, to byla pohrůžka: „Vyčnívající bude vždycky zabit!“ a její platnost si vyzkoušelo dost lidí, kteří Krista následovali i s vírou v ukřižování, tedy s rizikem násilné smrti. Přinejmenším většina blahoslavených a svatých. Samozřejmě že je zabili.. tedy obětovali.

To ze strachu se lidé naučili očekávat ráj až po smrti. Z šíleného strachu z krutého, násilného boha, který je měl všechny v hrsti. Nepřipomíná vám to něco? Nenechte se zmást tím, že není bůh jako bůh.

V šíleném strachu jsme dnes všichni, stejně jako tehdy. Jenom dnešním strachem není bůh-křesťanství, ale bůh-kriminalita. Je stejně umělá, úplně stejně se chová, a věří v ni úplně všichni. A jako by to nestačilo, je tu bůh-terorismus, právě tak umělý a tak dobře vymyšlený jako cokoli jiného.

Islám

Islám se svými mnoha miliony mrtvých má se životem a učením Mohameda společného asi tolik, co křesťanství se životem a učením Ježíše, tedy vůbec nic. Tvůrci islámu v době, kdy v lidech dozníval život Mohameda, zadrželi veškeré dostupné svitky, upravili Bibli a vydali ji jako Korán.

Protože potřebovali něco jako křesťanství, ale lepší (jako atraktivnější), aby jim do toho šli lidi, dovolili lidem mnohem víc než křesťané, i když jen naoko. To má za následek, že mohamedáni mnohem více věří božímu milosrdenství než křesťané, a i milosrdných skutků dělají dodnes daleko více. Důvěry od systému dostává stoupenec islámu také mnohem více než křesťan.

Důvěry sice zdánlivé, protože poslušnosti obyvatelstva se dosahuje ženskou obřízkou, příšerným zásahem do těla ženy. Ženskou obřízku islám okopíroval od velmi primitivních kmenů jako způsob, jak vyjít se ženou, neboli jak ženu zbavit vrozeného ďábelství. Hádejte, kdo to naučil ty kmeny!

Ženská obřízka dost často znamená nulovou radost ze sexu. Tvůrci islámu navíc povolili lidem legální pomstu: ono Mojžíšovské (Tutanchamonské) oko za oko, zub za zub. To však vyžaduje poněkud jinou formu kontroly porodnosti než u křesťanů, protože s pouhým zákazem onanie by muslimové brzy vyhynuli.

Ženská obřízka však také znamená totální ochromení ženy, takže islám nakonec dal ženu zcela do rukou muži, a k výrobě dětí motivoval muže: každý musí zplodit aspoň jednoho syna. Samozřejmě, nikdy nebylo řečeno, že ty ruce nemohou být laskavé, ale jak může dopadnout situace, kdy na tom, co žena porodí závisí uspokojení mužovy hrdosti a ješitnosti, a zároveň si s ní muž může beztrestně dělat cokoliv chce?

V islámu je žena méně než nic, a každé dobré slovo si musí tvrdě zasloužit, třeba tím, že porodí muži tolik synů, kolik si muž řekne. Je pravda, že díky tomuto barbarství mnoho islámských žen přišlo na to, že dokáží ovlivnit pohlaví dítěte. Ale to je tak všechno.

Tvrzení o vrozeném ďábelství ženského pohlaví a očišťujícím účinku jeho amputace, stejně jako tvrzení že žena nemá duši, také není oficiální součástí Koránu a původně snad ani islámu, aspoň pokud vím. Těmito tvrzeními se pouze ospravedlňoval řeznický přístup k ženám, největší „lidské“ barbarství od dob matriarchátu, nejkrutější způsob kontroly obyvatelstva na celém světě.

Dnes je na světě cca 160 milionů obřezaných žen, a každých 15-20 vteřin k nim přibývá další. A to už je situace lepší, než byla. Dnes již existují zákony, které obřízku zakazují, existují i fetvy, výnosy islámských duchovních o nelegálnosti, škodlivosti a celkové hrůznosti ženské obřízky, není však téměř nijak dosledovatelné jejich dodržování..

..jejich dodržování dokonce v mnoha případech nelze ani vynutit, protože to mají v rukou matky, a většinu matek nelze žádným způsobem donutit, aby dcery ušetřily hrůz, které musely projít samy. Museli byste jim tu dceru ukrást a někde hodně daleko ukrýt, aby ji matka neobřezala aspoň sama, v hysterické hrůze, že dcera bude jiná než ona, a co by na to babička řekla..

Mýty, které islám přejal jsou prostě mocnější: žena je pod přímým vlivem ďábla, když není obřezaná, a navíc pokud se poštěváčku dotkne dítě při porodu, zcela jistě zemře atd.

No to jen na okraj. To podstatné je, že křesťané a muslimové se nechali postavit proti sobě, a umožnili tím někomu to celé ovládat. A kdopak ten někdo asi je?

Terorismus

To je další židovský vynález. Terorismus je taková polo-studená válka, a používá se v obdobích, kdy je obyvatelstvo příliš v pohodě a je potřeba je nějak přiskřípnout, ale nehodí se vám právě vyhlásit válku nebo přímé ohrožení. Vyhlásí se proto ohrožení obecné a podpoří se nějakým tím výbuchem, střelbou do dětí, náhodným zabíjením a tak.

Pro tyto případy si všechny větší mocnosti vydržují celé pluky ulovených, neboli záhadně zmizelých občanů různých národností. Před akcí je jim podána droga, vymyt mozek a vydán příkaz (většinou v tomto pořadí). Po akci jsou zainteresováni novináři, kterým jsou jim dodány „průkazné materiály od náhodných přihlížejících“, včetně důvodného podezření na nějakou „teroristickou“ skupinu. Je to divadlo.

Nepokoje vždycky vyvolává ten, kdo potřebuje záminku k útoku. Nepokoje jsou podněcovány uměle lidmi, kteří k tomu mají know-how a potřebné prostředky. Vždyť si to spočítejte sami: co všechno byste potřebovali, kdybyste chtěli dostat záminku k napadení země, která je v míru a na úplně jiném kontinentu?

No musíte 1. proniknout na jejich území a vyvolat tam nepokoje, a 2. odchytit jejich člověka a přimět ho udělat něco ve vašem státě. Pak teprve můžete na jejich území poslat vojenskou posádku.

Tak například takový Saddám Hussejn je od začátku do konce americkým výmyslem. Nikdo takový nikdy neexistoval. Mnoho lidí se hlásilo k jeho odkazu, který ovšem vytvořili Američané, a vběhlo jim přímo do rukou. Člověk maně přemýšlí, odkud vzalo gestapo své metody.

Položka Hussejn byla navíc dobrým důvodem zkontrolovat všechny lidi v celé Americe, daleko detailněji prohlížet úplně všechno, co kdo má u sebe a dělat o tom záznamy. A zmanipulovaní lidé skutečně radši ztratili zbytky soukromí.. Teď si vezměte, že celá akce šla z peněz daňových poplatníků, že každý Američan svou ztrátu soukromí a nezbytné státní vybavení na její zpracování ještě zaplatil!

Terorismus není dílem islámu. Zabití nevěřícího je skutečně bráno za jakési plus u Alláha, ale to většina stoupenců islámu již po mnoho generací nebere vůbec vážně. No vždyť si představte, jak by to asi vypadalo, kdyby to vážně brali!! Protiamerická propaganda v muslimských zemích je obdobou protimuslimské propagandy v Americe, je to zase jen forma studené války.

Všechny události v této válce opět drží v rukou židé, protože to je způsob, jak vydělat nejvíce peněz, a ovládnout největší část světa. Ten způsob je jejich, a i když jej používají i mnohé další spolky, chová se to téměř vždycky jako židovská frenčíza a opět jde výtěžek židům.

To je důvod, proč se terorismus málokdy zvrhne ve válku, i když normálně by k ní v současném stavu lidstva přímo vedl. Je z toho poznat, že to všechno někdo dokonale ovládá. A ta dokonalost je dána něčím, vrcholnou formou terorismu neboli „zpravodajstvím“ v nejrůznějších médiích.

Je úplně jedno, co se kde na světě stalo nebo kolikrát ani nestalo, podstatné je, co se vám o tom řekne, kdo vám to řekne a jak to podá. Většina z vás proti tomu nemá nejmenší šanci, i kdybyste tisíckrát vyhodili televizi a nikde nezahlédli žádnou zprávu, protože to čtou nebo vidí všechny ty miliony lidí okolo vás a vyzařují to do éteru, a chtivá, neviditelná ústa to všechno vyžírají.

Jsou to obrovské pohyby energie, kterých nemáte možnost se neúčastnit, protože nikdo z vás se nedokáže vypojit z kolektivního vědomí. A jelikož ta energie má přesný náboj, víte v podvědomí všichni, o co jde.

Je to po tisíciletí vyvíjený a osvědčený způsob, jak vás přinutit myslet a cítit stejným způsobem, jak vás zapojit do vysávající války příběhů.

Resumé a srovnání

Resumé je hrozně jednoduché. Systém obětí, tak jak je děláte, jde přímo proti vám.

Sice ten dojem nemáte, protože nikdy neobětujete sebe, vždycky nastrčíte někoho jiného, ale jednak si tím tvoříte příslušnou karmu, což je totéž, jako byste to udělali sobě, ale hlavně nežijete svůj život, protože svým směrem posíláte cizí energii, zatímco někdo jiný posílá vaši energii směrem jeho záměru. Následkem toho si všichni připadáte jako oběti a máte odpovídající, to jest nefunkční a nelidský postoj k životu a k Zemi.

Z našeho pohledu je to, jako byste si hráli na schovávanou. Neumíte se postavit za své cíle, proto za ně stavíte jiné, a protože to tak dělají „všichni“, nepřijde vám to ani divné. Co takhle se vzpamatovat?

Ke srovnání si vezmu výňatek z poselství od jednoho australského kmene:

Domorodci si s sebou nenesli žádné zásoby, neseli žádné plodiny ani nic nesklízeli. Kráčeli rozžhavenou australskou pouští s vědomím, že každý den obdrží v hojné míře dary světa, a nikdy se nedočkali zklamání.
Pochopila jsem, že domorodci nikdy nepovažovali jídlo za samozřejmost. Vždy o něj nejdříve požádali, očekávali, že se objeví, a také tomu tak bylo. Přijímali však každý pokrm s vděčností, kterou patřičně projevovali. Členové kmene zahajují každý den tím, že poděkují Božské Jednotě za dnešní den, za sebe, za své přátele a za celý svět. Někdy požádají o určitou věc, ale i taková prosba vždy zní následovně: „Je-li to k mému nejvyššímu dobru a pro dobro všeho živého.“
Opravdoví Lidé mi vyprávěli, jak absurdní jim připadalo, když misionáři trvali na tom, že se jejich děti musí naučit sepnout ruce a v dvouminutovém tichu vzdát díky, než se pustí do jídla. Oni jsou přece naplněni vděčností od okamžiku, kdy se ráno probudí a po celý den nikdy neberou nic jako samozřejmost! Jestliže misionáři musí učit své vlastní děti vděčnosti, něčemu, co je všem lidem vrozené, měli by se vážně zamyslet nad svou vlastní společností. Možná že sami potřebují pomoc.
Nemohou také pochopit, proč jim misionáři zakazují dávat poplatky zemi. Každý přece ví, že čím méně si toho ze země vezmeme, tím méně jí toho dlužíme. Opravdoví Lidé nevidí nic barbarského na splácení dluhu nebo projevování vděčnosti zemi tím, že na ni necháme ukápnout několik kapek vlastní krve.
Marlo Morgan, Poselství od protinožců

Z těchto několika slov zřetelně vysvítá, že systém obětí, na kterém jste si založili civilizaci, je pravým opakem lidství. Je to opak důvěřivé prosby, která vede k vděčnosti, je to násilí, které vede k násilí.

Je to zneužití vesmírného principu reciprocity, je to vnucení platby, která někoho donutí vám splnit, co jste si něm vynutili, a ještě ta platba není vaše.. platíte cizími životy, cizí energií. Můžete si domyslet, že bytosti, které takovou „platbu“ přijmou nebudou nijak povznášející, a nebudou s vámi hrát fér hru.

Nezapomínejte, že to, co jíte je to, co jí! Analogicky pojato, to, čemu vnucujete je to, co vám vnucuje! To je také jeden vesmírný zákon, a z tohoto zákona obětismus není žádnou vyjímkou.

Systém vděčnosti

Počítejte s tím, že systém oběti budete muset dříve nebo později úplně zrušit, a je na vás, jestli to v zájmu postupu do vyšší dimenze uděláte dobrovolně, nebo zůstanete stejnými a přijde to k vám jako karmický dopad vašeho násilí, jako betonová stěna, která vás rozmačká, pokud si nepovolíte nápravu.

Za tímto účelem vám postavíme před oči způsob, který funguje.

Uvedený kmen žil přesně tím způsobem, jakým žijí všechny vyšší civilizace. Veškeré své znalosti s vámi sdíleli, ale vy jste je označili za primitivy, vzali jste jim všechno, co měli, i půdu pod nohama, donutili jste je stáhnout se na poušť, kde podle vás člověk nemůže přežít, a oni tam nejenže přežili, ale ještě vám předali své poselství a část vědění aspoň ve formě knihy.

Dokážete to však přijmout?

Odpověď je dána tím, jestli něco sdílíte, něco, co vytváříte sami. To je lidský způsob vytváření společnosti, a vede ke globálnímu blahobytu. Blahobyt vzniká tím, že každý člověk tvoří něco, k čemu má nadání a co ho zároveň uspokojuje a těší, a výsledky sdílí s ostatními. Pak může přijímat výsledky ostatních.

Toto jednání plodí hrdost, hrdost plodí vděčnost, a vděčnost ve vás způsobuje pokoru, pravou pokoru, což je výraz pro účast na Stvoření. Tato účast otvírá srdce, ze srdce začne vytékat soucit, který vás s tím Stvořením spojí. Spojení, to je Láska.

Z této Lásky se jmenovaný kmen za posledních mnoho tisíc let vůbec nevzdálil, proto jeho členové neměli nouzi ani na poušti. Ono totiž není možné, aby se živá planeta nepostarala o tvory, kterým dala tělo, když si jí váží a jednají s ní s úctou, láskou a vděčností. I to je jeden zákon.

Vaše Země by se stejným způsobem starala i o vás, a ve skutečnosti to jistými nenápadnými způsoby dělá. Nemůže se o vás starat normálně, protože ji máte za mrtvou hmotu a ona nesmí narušit vaši svobodnou volbu utrápit se třeba hladem, nouzí, nebo třeba nedostatkem lásky neboli strachem.

Je to tak. Sdílení vede k lásce, systém obětí ke strachu. Z lásky vyplývá blahobyt, ze strachu nouze. Tou trpíte všichni, i vaši nejbohatší jedinci mají neustále strach, že to, co mají je ještě příliš málo, a že o něco z toho přijdou a jejich plány budou ohroženy.

Jste na tom všichni stejně. Jste všichni ovládáni bezmezných strachem. Strach je nepřítomnost lásky, a podle toho to na vaší planetě vypadá. Z vašeho strachu vyplývají veškeré vaše akce, což znamená, že jako reakce se k vám může vrátit zase jenom strach, nic jiného.

Pokud to chcete změnit, musíte se zastavit, uvědomit si svůj strach, podívat se na něj a prohlížet si ho tak dlouho, dokud nezmizí. Pak přijde uklidnění a s ním prvé záchvěvy lásky. Pak teprve udělejte, co jste před zastavením měli v plánu, pokud se to s láskovým postojem slučuje a tedy pokud je to ještě žádoucí.

Začněte prostě dělat všechno s láskou, ať už to pro vás v tomto okamžiku znamená cokoliv. Tím si přitáhnete lásku do života, a ta vám pomůže srovnat se s pravdou a zbavit se strachu nadobro.

A začněte s tím co nejdříve..


© dirosloví.cz | Průvodce diroslovím | Mapa stránek | Ke stažení | Meta info