Neviditelný svět

aneb dění v nefyzických rovinách pohledem zákona příčiny a následku.


Stará proroctví

Ohledně našeho dnešního světa je mnoho dohadů, kam to spěje, kdo to má v rukou, jak se to dá ovlivnit a s čím při tom počítat. Velkou paseku nám v tom nadělala různá proroctví z dob, kdy ještě Andělé běžně chodili po Zemi mezi lidmi a pár vytipovaných jedinců vzali na kosmický výlet časem, nebo jim ho přinesli do jeskyně.

Přitom tu paseku nenadělala ani tak ta proroctví samotná, jako spíš jejich výklady, některé přirozené, jiné přitažené za vlasy, potažmo za leccos jiného, některé účelově sestavené, některé úplně smyšlené atd. Můžeme je rozdělit na dva druhy: zastrašující a varující.

Samotné slovo proroctví znamená "slovo o tom, co jsem viděl", a účel toho kterého slova je dán významem výrazu pro-rokování. Rokování je dnes přeložitelné jako diskuze, takže termín proroctví můžeme přeložit jako téma pro diskuzi. Není to nic víc, a nic míň.

Spousta lidí si ale drží předsudky, že co proroctví, to konec světa. Je pravda, že konec světa, a vlastně jakákoliv katastrofa je oblíbené téma, ne sice moje, ale je až k nevíře, kolik lidí a kolikrát i pokročilých duchovních autorů se koncem světa ve svých dílech zabývá a krmí se lidským strachem z toho plynoucím. Ach ta panika.. taková nechutná energie..

Konec světa?

První, co si člověk musí ujasnit, že není důvod k panice. Panika rozhodně není nic, co by při konci světa někomu mohlo nějak pomoct. Připomenu zde svou oblíbenou větičku: „To, co housenka nazývá koncem světa nazývá Mistr motýlem“. Autorem je Richard David Bach, a já s ním vřele souhlasím.

Když si odbouráme paniku, mohli bychom se snad už opatrně zamyslet nad významem obratu konec světa. Konec znamená nějakou změnu, svět.. co pro koho znamená svět? Lze tohle vůbec zobecnit? Ale proroctví mluví obecně, o něčem, co se týká celého lidstva, tak se to musí dát zobecnit. Ale jak?

Mohli bychom možná říct, že jde o konec světa, jak ho známe. Je pravda, že současný stav je nevyhovující a že změna je nutná, už pro to, kolik lidí po ní dnes a denně volá. Většinou sice pro změnu nic moc nedělají, protože lidé se změn bojí, ale volá po ní kdekdo. To už je mocná příčina a může vyplodit mocný následek. Nehledě na to, že po změně nevolají jen lidé..

To už jsme u zákona příčinnosti, a ten praví, že příčina se rovná následku. Platí pro každého jednotlivce zvlášť, pak pro každou skupinu, pro jakýkoliv kolektiv, město, národ, kontinent.. tedy co dělá jednotlivec, obdrží jednotlivec, co dělá stát, vrátí se státu, poměřeno děním na celém kontinentu a v kontextu toho, co postihne planetu. No nazdar..

..kam se odstěhovat?

No dobrá, paniku nebrat :D Můžu si zkusit odvodit reakci na současné chování lidstva, podle toho, co už znám a umím. Takže do toho (na mé otázky odpovídají Plejáďané):

Plejádský pohled

Způsobilo lidstvo nějaký konec? – Ano, lidstvo vyvraždilo celé národy, živočišné druhy, rostlinné druhy, drancuje strašným způsobem Zemi a zbytky Přírody. Dalo by se říct, že lidé zabili Přírodu, protože z utržených ran se bez cizí pomoci Příroda už nevzpamatuje, rovnováha jejího společenství je v nenávratnu, a teď ji ještě dobíjejí.. chemií, neúctou, zlovolným myšlením.. týká se to všech rovin. Lidstvo tedy čeká svého druhu konec.

Způsobilo lidstvo nějaké utrpení? – Ano, dnes a denně, všude, kam se podíváme. Lidstvo čeká strašné utrpení.

Pomáhá někde lidstvo? – Ano, ale to jsou jen jednotlivci. Někteří pomáhají Přírodě, někteří jiným lidem, někteří duchům, někdo to kombinuje. Může se stát, že jednotlivci obdrží pomoc, ale nikdo nezaručí, že ji budou schopni přijmout. Lidstvo jako globál pomoc obdrželo, včetně všemožných varování, a málokdo si toho vůbec všimnul, a skoro nikdo to zatím přijmout nedokázal.

Tyhle tři otázky mi zatím stačily. Budeme muset jít holt o něco hlouběji. Ne že by se mi chtělo..

Takže lidstvo globálně způsobuje utrpení, způsobilo nejrůznější konce, to vše za použití násilí, pomáhají jen jednotlivci a jen těm se může dostat pomoci, kterou ale nemusí být schopni přijmout. Jednotlivci jsou zároveň součástí lidstva, ale jelikož sami nepomáhají, vůbec pomoc nevidí. To je teda síla.

Co se týká pomoci, máte k dispozici proroctví, mnoho poselství, mnoho lidí, kteří chodí mezi vámi a léčí, co se dá, ale vy na nic nereagujete, a když reagujete, stojí to ty, kdož vám pomáhají čest, uvržení v hanbu, zavření do blázince, a kolikrát i život. Tak co byste chtěli?

Z našich dětí, ze živoucích darů vyšší civilizace jste udělali padlé Anděle. Totéž jste udělali se Sluníčky a s dalšími podobnými dary zase z jiných civilizací. Způsobujete jeden konec za druhým – proč by se vám to nemělo vrátit? My vám karmu rozhodně zadržovat nebudeme. Vy si ji ještě chvíli zadržet můžete, ještě máte pár měsíců na přípravu, ale pak se budete muset srovnat s tím, co jste vytvořili.

A to, co jste vytvořili je poušť. Fyzická, mentální, emocionální. Vytvořili jste hlad. Dopustili jste, aby hladověly celé národy, a dopustili jste to vědomě. Dopustili jste, aby vymřely národy, které měly jinou víru, názory, moudrost. Některé jste sami vyvraždili. Mučili jste lidi a mučíte dodnes. Víte to, nebo to máte možnost vědět, ale nic s tím neděláte. To co se děje ve věznicích s vězni, ve vojenských táborech se zajatci, co se děje na trhu s bílým masem, v rodinách s dětmi, zvířaty atd., to nemá s lidstvím nic společného.

Rozbili jste atom. Nemáte žádnou úctu k základnímu stavebnímu prvku našeho vesmíru. A jen co jste se ho naučili rozbíjet, používáte to k zabíjení lidí, nebo k jejich týrání nesmyslnou hrozbou jaderné války, která by nejen vyhubila vše živé, ale poškodila i značnou část naší galaxie.

Byli jste stvořeni jako správci Živoucí knihovny našeho vesmíru, správci planety Země. A jak jste se svým správcovstvím naložili? Zdá se vám, že si nezasloužíte stejné zacházení?

Hazardujete s genetikou, a jste na nejlepší cestě způsobit největší katastrofu všech dob. Nemyslíte, že je nejvyšší čas vás zastavit?

A co je nejhorší? Váš vztah k životu. Na vaší planetě každý den mizí stovky až tisíce lidí. Vědět to víte, ale pátrali jste někdy po tom, kam ti lidé mizí? Mizí na obrovském, celosvětovém podzemním trhu, kde se ti lidé prodávají. Jeden příklad za všechny: zakládáte spermabanky, tajně z nich vybíráte semena, oplodňujete jimi uloupené ženy, které musí rodit jedno dítě za druhým, a ty děti používáte k pokusům, k magickým obřadům nebo na orgány. Karma těch dětí je i karmou vaší, karma uloupených lidí také. Atd., atd., atd.

Jste krutí a vaše karma je hořká.

My to vidíme tak, že konec světa, ať už si pod tím obratem představíte cokoliv, je pro vás jedinou skutečnou možnou pomocí, takovou, která jediná vám dokáže zabránit padnout ještě hloub.. někam, odkud už není návratu. Tam, kam jste svou „výchovou“ poslali naše děti.

Andělé na oblacích

Tak znovu. Konec světa jako jediná možná pomoc, to mi asi bude chvíli trvat, než toto Plejádské dobrozdání ohledně naší civilizace strávím. A ještě ta nezbytná douška „ať už si pod tím obratem představíte cokoliv“. To by jednomu skoro nahnalo strach. Ještěže jsme se domluvili, že nebudeme panikařit..

No, kudy začít? Začnu zase jedním výrokem Plejáďanů: „Nikdo se zdravým rozumem nebude zpochybňovat práci a vývody Ericha von Dänikena, ani poselství všech ostatních kontaktérů. Není sice nutné hned všemu věřit, ale je velmi nemoudré se čemukoliv uzavírat.“

To se týká Adamskeho, Hesemanna, Dibitonta, u nás Bendy a mnoha a mnoha dalších. Napsali pro nás spoustu knih, v nichž lze najít spousty podnětných myšlenek, a většina z nich se shodne v tom, že lidstvo čeká jakási změna, buď po dobrém, nebo po zlém.

No a pokud se nebudeme uzavírat těmto zdrojům, nebudou pro nás stará proroctví tak stresující, protože přestanou být nesrozumitelná. V podstatě zjistíme, že jsme už po dva tisíce let neustále varováni, že míříme ke katastrofě, a pokud se jako lidstvo nezměníme, budeme si jí muset projít. A že by to nemuselo být nic příjemného.

V biblické verzi najdeme ještě zmínku, že někteří budou zachráněni. Musím říct, že to je na celé věci to nejvíc matoucí, a mám určité pochybnosti o tom, že to patřilo do původního znění, už proto, že je záchrana slibována dobrým věřícím. Věřící je od slova věřit, a věření je potenciální reakce na lež. Je to opak od vědění, což je znalost pravdy. Na druhou stranu u kontaktérů najdeme zmínky o lodích, které jsou připraveny pojmout vytipované lidi a někam je odvézt.

Dobrým věřícím je však v bibli slibována destinace v El Doradu neboli ve Zlatém městě, což u mě budí ještě větší pochybnosti o tom, že by se opravdu jednalo o záchranu. Všichni známe pohádku o mamonáři, jehož největším přáním bylo, aby se všechno, čeho se dotkne proměnilo ve zlato.

Když mluvím o lodích, myslím tím lodě vesmírné, řízené tzv. mimozemšťany. Däniken vcelku příhodně přirovnal někdejší lidstvo a jeho popisovací schopnost k situaci, kdy by středověký člověk popisoval dnešní stroje. Ale jelikož se mi jeho příměr nechce hledat, mám tu svůj vlastní.. jak by příkladně takový žnec s kosou a srpem popsal kombajn? Jestli ne jako ohromnou nelidskou obludu s tlamou plnou čepelí, produkující pekelný dým a řvoucí, až se zem otřásá?

Analogicky vzato oblak, který nese lidi je něco jako letadlo, a jelikož to přiletělo z vesmíru, je to v dnešním jazyce vesmírná loď. Kdo ji řídí a jaké má úmysly, to je věc druhá, za jakým účelem odvezou člověka, ukáží mu pohled na jednu verzi budoucnosti Země a lidstva, je věc ještě úplně jiná.

A jak se dobrat pravdy? To jediné, co můžeme udělat je obeznámit se s problematikou, udělat si nějaký obrázek a vyvodit z toho důsledky, ne samozřejmě pro lidstvo, ale každý sám pro sebe. Ono to úplně stačí.

Tak třeba pro mě je podstatné, že i v novějších materiálech je zmiňována ta možnost „po dobrém“.. pokud ještě existuje. Takže jsem se jí trochu zabýval, samozřejmě ve srovnání s tou možností jinou, a něco z toho celého procesu sem dávám k dispozici.

Jaké jsou ty šance na „po dobrém“? – Mizivé, a vzhledem k času, který ještě máte skoro na nule..

No dobrá, zkonzultujeme ještě jiné zdroje. Kde znám dobu kontaktu, uvedu dobu kontaktu, popřípadě vydání knihy..

George Adamski

Uvnitř vesmírných lodí – 1954

Vy lidi na Zemi vlastně nechcete být k sobě tak krutí. Je to způsobeno nedostatkem sebepoznání, který vás činí slepými a netečnými k zákonům vesmíru, jehož jsme my všichni nedílnou součástí.
Ve svých rodinách tolik hovoříte o lásce, kterou k sobě navzájem cítíte. Avšak tato údajná láska se často ukazuje jako vlastnická moc, která vede až k nevolnictví. Nic nemůže více odporovat opravdové svobodné lásce. Pravá láska v sobě chová vzájemný ohled, porozumění a důvěru. Tak jak je láska známa v jiných světech a jak se projevuje, neobsahuje nic z falešné touhy po vlastnictví, která na Zemi lásku zcela znetvořuje.
My rozumíme láskou vyzařování Srdce Božího, které proniká všechno Stvoření a zvláště člověka vůči všem formám života bez jakékoliv výjimky. Ve skutečnosti není možné dávat přednost jedné živé formě před druhou.
Podívej se na znetvoření pozemské lásky, k němuž dochází jen proto, že člověk nerozumí ani sobě ani svému nebeskému Otci. Následkem této neznalosti jdou lidé do válek a bez milosti vraždí lidi jiných národů, jiné rasy, jiného náboženství, aniž chápou, co činí. Pro nás lidi z jiných světů je nepochopitelné, proč si lidé Země nemohou uvědomit, že vzájemné ničení nejen žádný problém nevyřeší, nýbrž přinese světu ještě další utrpení. Bylo tomu tak vždy a tak to zůstane stále. Vaše vědecké znalosti předběhly tak daleko váš sociální a lidský pokrok, že tento odstup musí být co nejrychleji překlenut. Lidé Země znají hrůzostrašnou moc a sílu bomb, které hromadí, aby jich použili proti sobě navzájem. Nicméně se stále přibližují k nepředstavitelnému světovému krveprolití. Pro nás je to naprosto nelogické.
---
Ve skutečnosti nejsou na Zemi lidé, kteří by byli od přírody zlí. To neexistuje nikde ve vesmíru. Když, jak někteří z vás říkají, se život na Zemi zdá být peklem, pak na tom nesete vinu sami.
---
Nikdo nemá právo svého bližního přehlížet, urážet nebo dokonce zabíjet jenom proto, že je mu cizí. Stanovili jste přece na Zemi jeden den, ve kterém si připomínáte bratrství mezi lidmi a hovoříte o otcovství Stvořitele. Ale v úplném rozporu k jednání, které by muselo z takových osvícených projevů vzejít, maříte čas a síla tím, že hledáte stále rychlejší a účinnější prostředky vzájemného ničení. Není absurdní, když prosíte Boha Otce, aby vám dal požehnání k takovému nemilosrdnému ničení?
My slyšíme tyto modlitby, které vycházejí z vašich chrámů, od vašich vládních činitelů, z vašich domovů a z vašich bitevních polí. Což opravdu nevidíte, jak daleko jste zašli ve svém bláznovství ?
Pokud budete takto žít dále, odděleni jeden od druhého, budou se vaše starosti a utrpení jen množit, když totiž usilujete o život svého bratra, pak zase usiluje někdo druhý o život váš. To je význam slov, která kdysi vyslovil Ježíš Nazaretský. Pomyslete na to, co řekl: „Zasuň meč do pochvy! Neboť kdo s mečem zachází, mečem také sejde.“ Pravda těchto slov byla vždy znovu v lidských dějinách potvrzována.

Giorgio Dibitonto

Andělé v hvězdných lodích – 1980

Není to poprvé, kdy jsme zvolili tento způsob setkání s lidmi. Po celá tisíciletí jsme navazovali kontakt s vámi prostřednictvím našich létajících disků a kosmických lodí. V Písmě svatém můžeš číst, že Pán hovořil k lidem z oblaku; a ty dnes prožíváš to samé, co prožívali vaši otcové v dřívějších dobách. Odedávna k vám přicházíme z prostorů kosmu a přinášíme vám pomoc a záchranu.
… v tom okamžiku jsem mohl zřetelně vidět vnitřek létajícího disku tak, jako by se ke mně přiblížil a stal se průhledným. Uprostřed této kopule stál Rafael a vztahoval ke mně ruce. Měl na sobě dlouhou řízu, která sahala až ke kotníkům…
---
Je velmi krásná! Vaše Země je jedna z nejkrásnějších ve vesmíru a přesto se nyní nad ní vznáší nebezpečí, že bude zničena následkem egoismu a pýchy těch, kteří jsou ochotni podstoupit riziko jejího zničení. Od dávných dob se snažíme vám pomoci, snažíme se, abyste se vyvarovali všeho špatného, všeho toho, co nyní připravujete na Zemi; snažíme se, aby vaše konání směřovalo k dobrému. Všechno to ale děláme s ohledem na vaši svobodnou vůli a váš svobodný vývoj. U nás neexistuje žádné násilí a touha ovládat druhé.
---
Jestliže lidé neuznají své omyly, brzo se začnou odehrávat události s dalekosáhlými těžkými důsledky. Ty byly v písmech předpověděny a mnozí o tom vědí. Ale bohužel většina z nich tomu nevěří a myslí si, že to, co bylo napsáno, je jenom nějaká báj, že je to řečeno pouze obrazně.
Všechna proroctví, která kdy byla dána lidem schopným dále je nést a rozšiřovat, se blíží vyplnění. Většinou byli tito lidé vysmíváni, nepochopeni, pronásledováni a dokonce zabíjeni. A přece se jejich slova pokaždé vyplnila.
Tolik bolesti by si lidé ušetřili, kdyby se vzdali své pýchy a používání násilí. Kdybyste se zřekli toho, používat zlo, abyste jím bojovali proti jinému zlu, byla by vaše cesta značně zkrácena a dělali byste velké a rychlé kroky směrem k dobru.
---
I když se však podaří zabránit nejtragičtějším okamžikům v historii Země díky dobrotě Stvořitele a našemu zásahu, bez kterého by události předpovězené v Písmu vší tíhou dopadly na její obyvatele, v každém případě Pán přijde a my s ním, abychom učinili konec zlu na Zemi a evakuovali ze Země všechny ty, kteří musí být zachráněni, než přijde konec.
---
Pravé skutečnosti jsou skutečnosti ducha, nikoliv skutečnosti hmoty. Když s vámi hovořím, mám vždy na mysli především tyto duchovní skutečnosti. Velká válka (Harmagedon), která dosud neměla v dějinách této planety obdobu, bude pouze bledým obrazem zpustošení, kterého se nepřítel v duchovním smyslu dopustí na Otcových dětech. Pro tyto původce zla a ničení nebude žádné omluvy. Neboť se již udála taková zjevení, že jejich ohlas již musel dosáhnout i slepé a hluché.

Vanessa Dargomm

Horský štít

Vidím řeku. Její voda je kalná, jako by se teprve uklidňovala po rozsáhlých záplavách. Nikde není vidět lidi. Ale jsou tady. Jen dobře ukrytí. Nevím proč. Ale ve vzduchu je cítit napětí. Jako by někdo nebo něco rozsévalo smrt.
Není to hmotné. Je to virus. Přináší lidem zkázu. Činí z nich zvířata bez zábran a morálky. Na vícero místech, na území velkém asi 100 km2 byly vypuštěny sondy, ze kterých vypadly světle zelené granule. Jejich povrch na vzduchu zoxidoval a umožnil tak postupné uvolňování viru do vzduchu.
Napadá určitou část nervové soustavy. Ne celý organismus. Usazuje se především v hypotalamu a blokuje přísun informací k ostatním částem mozku. Z lidí se postupně stávají tvorové horší než divoká zvěř. Není nic, před čím by se zastavili. Ani příslušníci vlastního rodu si před nimi nemohou být jisti. Nenapadá všechny lidi. Jen ty, kteří k němu mají potřebné dispozice. Určitý gen v jejich DNA. Jen přirozená imunita mu může zabránit v tom, aby se šířil organismem. Nic jiného nevnímám. I ti, kteří jej vytvořili, musí být chráněni speciálními obleky, aby se nenakazili.
Vir je výsledkem spolupráce dvou ras. Ti jedni vypadají jako lidé. Jsou od nich k nerozeznání. Ti druzí jsou malí, drobní, mají široké černé oči a lehce našedlou kůži. Je určen k ovládání. V lidském těle zmutuje a vytvoří něco, co splyne s genetickou výbavou každého jednotlivce a zapadne tam jako kostička puzzlíků. Člověk pak není sám sebou. Zastavuje se mu možnost spojovat se s vlastní duchovní podstatou, ztrácí půdu pod nohama, je nejistý a stává se velmi snadno ovlivnitelným.
---
… tady člověk nemá vůbec nic jistého. Ani ten, komu dnes věříš, už zítra nemusí být tím, kým je teď. Nutí tě to prostě spoléhat jen sám na sebe…
---
Přiletí si sem kde kdo a tvrdí, že je tu pro nás. V okamžiku, kdy budou lidé v tísni, přijmou pomoc od kterékoliv bytosti. Kdo jim ale zaručí, že se nestanou jenom genetickým materiálem, nebo otroky. Mám z toho hrozně špatný pocit. Podle čeho se pozná, že nabízená pomoc je myšlena upřímně?
Je asi zbytečné to probírat teď, protože tohle je jenom jedna z mnoha variant. Vzpomínáš si přece, jak nám bylo řečeno, že tady se situace mění ze dne na den a není možné s určitostí říct, co bude zítra. Bude se to muset řešit až tehdy, když k tomu dojde. Už bylo tolik prorockých předpovědí a kolik z nich se naplnilo? Já osobně si myslím, že se to nestane.
---
Jsem Amodiem. Sledujeme život na Zemi mnohá staletí, ale dosud jsme nepochopili základní princip vašeho bytí. Proč žijete? Proč jste přijali fyzická těla, když vůbec netušíte, k čemu vám byla dána?! Každé zrození má svůj význam a ne malý. Je možností, jak získat vlastní zkušenosti a o ně se pak opírat v dalších existencích. Vy odvrhujete všechno. I sami sebe. To nechápeme. Jste skutečně vrcholem evoluce, jak říkáte, ale nejste vlastně ničím! Jste fyzickou koulí, valící se životem, která po jistotu ničí vše, co jí přijde do cesty a která není ochotná nést následky svého chování. Měli byste se učit od dětí. Těch nejmenších, ne starších než čtyřletých. Ti se dívají na svět ještě očima Boha, nejsou zatíženi předsudky a vidí i to, co vy považujete za výplod fantazie. Jste skutečně jako nákaza. Každý, kdo neodpovídá vašim smyšleným konvencím, je nemilosrdně zničen. Když ne fyzicky, tak alespoň ekonomicky nebo lidsky. Je postaven na okraj společnosti a má stejná práva jako zvíře. Tudíž žádná.
Nechápeme smysl vašeho snažení, které je zaměřeno na požitky, ego a malichernosti. Nejste první civilizací, která se vlastními silami dopracovává ke zkáze. Snad tady hraje roli i to, že máte základy v mnoha odlišných mimozemských kulturách. Některé vaše národy jsou mírumilovné, jiné bojovné, toužící po moci a majetku druhých. Příliš mnoho ras zanechalo na Zemí své značky v podobě lidí, odpovídající jim svým založením. Tím byl dán váš zánik už na samém počátku vaší existence.
Ale přesto všechno jste měli možnost za tisíce let poznat, co je to dobro. A ten, kdo pochopil, musel zemřít. Jako kacíř, neznaboh a antikrist. Jste zářným příkladem toho, jak technický rozvoj ničí duši a vede k marnosti. Vaše duše budou potřebovat staletí životů, než se dokáží očistit od nánosů bahna a budou schopny se dívat na svět očima duchovních bytostí.

Orthon

Poselství lidstvu

(K tomuto jen poznamenám, že Orton je tzv. duchovní ručitel naší galaxie)

1. Moje změny na zemské rovině budou konečné a úplné.
2. Nic na této Zemi nemůže zastavit Moje plány.
3. Moje spojky jsou vedeny dokonale a přímo. Proto se nestane nic bez Mojí absolutní vůle.
4. Když se klíče dostanou do správných rukou, otevřou se brány dokořán a Já se poté brzy projevím. Lidstvu ať je dáno plné světlo. Všechno je dobré.
5. Každý přijme světlo pravdy, až nastane čas. Nikdo se nemůže vyhnout Mé vůli. Všechno je dobré. Klid vám.
6. Můj vesmír je dokonalý. Nic nemůže být změněno.
7. Nic se nemůže vyhnout Mé vůli. Nic Mi nemůže zabránit dokončit Moje dílo.
8. Každý má úplnou svobodu. Nikdo nebude nucen snášet jakoukoliv formu násilí.
9. Veliké světové události brzy naberou obrátky. Nenechte se zmást. Je to konečné a je to Moje vůle. Dodejte si odvahu – důvěřujte. Všechno je v Mých rukách.
10. Tyto události začnou v Číně. Rozšíří se do Ruska a Evropy. Svět bude infernem pekla, z něhož vznikne Moje království jako pták fénix. Já jsem fénix.
11. Když události dostanou spád, nastane velké utrpení. Je to nutné a nesmí vás to trápit. Všechno a každý je v Mých rukách. Nikdo nemůže uniknout Mé vůli v naplnění svého osudu. Nikdo ale nebude trpět nouzí. Můj plán je dokonalý. Všechno bude pro tento průběh akce připraveno pečlivě. Každý bude umístěn tam, kam duchovně patří. Můj dům má mnoho rezidencí. Mám pokoj pro každého. Někdy je však nezbytné určité třídění.
12. Do vaší mysli nikdy nesmí vstoupit nejistota. Všechno musí fungovat, aby se v místě a v době, kterou jsem určil, mohla splnit Moje vůle.
13. Do budoucnosti se dívejte s důvěrou. Nic nebylo necháno náhodě. Moje vůle je konečná a absolutní. Všechno je dobré.
14. Moje jméno je zatím pro vás Orthon (Orton). Ovšem Nejvyšší z Vysokých, Jeden a Jediný, Nejpravdivější z Pravdivých je mnou reprezentován.
15. Já jsem vždy s vámi.
16. Já jsem Život a Pravda.
17. Důvěřuj mi bezvýhradně. Všechno je dobré.
18. Zásada duchovní hierarchie musí být pochopena a zcela chápána. To je nezbytné pro to, aby se vytvořila duchovní reforma, která bude nyní na Zemi zavedena.
19. Všechno, co Člověk dostal, mu bylo dáno námi. Představa byla taková, že tyto věci by měly být užívány, nikoliv zneužívány, libovolným způsobem. Proto byli na zemskou rovinu posláni duchovní ručitelé.
20. My, kteří také obýváme vesmír, ať už na duchovní nebo na fyzické úrovni, musíme trvat na absolutní záruce, že síly, které budou nyní lidstvu dány, nebudou použity tak, aby překážely Mému vesmírnému plánu.
21. Stane se mnoho úžasných věcí. Věcí, které by lidské bytosti nebyly schopny pochopit. Jelikož nedokáží k jejich podstatě proniknout, neodváží se jim věřit. Netrapte se! My přesně víme, co děláme a co potřebujete. Všechno a každý bude změněn najednou. Nikdo nic nepozná. Ani sebe samého ze dne na den.
22. Mnozí lidé dnes cítí, že se blíží velké změny. To způsobuje nervozitu, která má za následek vzrušení. V jejich životě tak dochází k disharmonii.
23. Někdo vyhledává léky. Jejich užívání by měl omezit, aby vystoupil z každodenních životů a dosáhl umělého blaha, které je odděleno od reality jako duchovní projev vyjádřený lidstvem.
24. Všechny druhy povzbuzujících prostředků, které jsou vám známy, budou brzy zcela zbytečné. Povzbuzující prostředek, který bude nyní zaveden, je duchovní. Jeho účinek bude mnohem působivější než jsou různé formy povzbuzujících prostředků, jimž lidé holdují.
25. Dovolte mi ujistit vás, že až bude změna hotova, hodně z toho, čím se zabýváte na výrobním základě, zmizí. Takovým způsobem se uvolní ohromné síly energie pro práci daleko lepší, než je lidstvu doposud známa.
26. Všechno, co Člověk v budoucnu získá, co se týče technických vědomostí a schopností, stejně jako změna jeho pochopení matematiky, bude dáno NÁMI. Nemůžeme dovolit, abyste k tomuto poznání došli v současnosti. Vaše duchovní zralost musí být absolutní a dokonalá. Musí nastat dříve, než vám můžeme takové poznání zpřístupnit. Dostanete hodně. Bude dosaženo ohromných výsledků. Uvidíte celou vesmírnou rovinu v úplně novém světle. To budou Nová Nebesa a Nová Země.
27. Vyprávíte-li o lidské vědě, mohli byste hovořit o lidské slabosti. Ten, kdo si myslí, že ví, nepochopil nic. Ten, kdo hledá, pochopil všechno.
28. Ve všech oblastech jsme po dlouhou dobu museli dbát na to, aby energie a síly, s nimiž pracujeme od doby, kdy začal čas, nepadly do rukou Člověka. Bylo by to pro Něho zhoubné. Proto se nedožijete uvědomění u žádného z vašich vědců. Nesmějí je pochopit dříve, než nastane čas.
29. Předtím mnozí z těch, kteří jsou nyní na Zemi vybráni, obdrží projev naší fyzické roviny působící na rovinu duchovní. Tomu je nutno porozumět v tom smyslu, že to není jen Zem, která je fyzickou rovinou ve Vesmíru. Existuje hodně fyzických rovin. Nejen v Galaxii, do níž patříte vy, ale v tisících galaxií, které ve vesmíru jsou. Člověk si myslí, že se do Vesmíru může dívat zrcadlovými teleskopy. Dovolte mi říci, nevidí ani milimetr z toho, co skutečně obsahuje.
30. Kdybychom se spokojili s duchovní změnou pozemské roviny, bylo by to špatné. Kdybychom se spokojili s její fyzickou změnou, bylo by to také špatné. Duchovní a fyzické změny jsou vzájemně těsně svázány. To je naše vůle. Každá lidská bytost na světě to pochopí ve velmi krátké době.
31. V budoucnu budete schopni dělat věci a pořádat po vaší Zemi ve vašem Slunečním systému výlety, ano, dokonce v celé Galaxii, do níž patříte, věci a výlety, které v současné době nemůžete pochopit.
32. Poznání v oblasti fyziky, chemie a matematiky, které lidstvo získá, mu bude dáno duchovně. Všechno bude dáno Námi. Současně se na Zemi projeví fyzikální, chemické a matematické poznání. Bude to dílem lidí, kteří takové poznání ovládali tisíciletí.
33. Byli jste pozorováni dlouhou, dlouhou dobu. Nejen duchovně, ale i fyzicky. Mnohem déle, než jste sami tušili. Techniku a fyziku, která je vám nyní dávána, bude od této chvíle dovoleno používat pro blaho všech a všeho, co žije na Zemi. Váš způsob života změní charakter a formu. Díky tomu bude v budoucnu váš život harmonický. To je naše vůle. Není to jen pouze z naší strany. Musíte si uvědomit, že je to dar milosti.
34. Na Zemi se stanou věci, které se budou mnohým zdát kruté. Pro nás jsou zcela přirozeným procesem. Hovořili jste o očistě; my mluvíme o duchovní očistě. Když hovoříme o duchovní očistě, máme na mysli duchovní posun. To musíte pochopit. Nic, co bylo stvořeno, nebude ztraceno.
35. Nedovolte skeptikům, aby zmátli vaši mysl. Osobně se o ně postarám. Vy jděte ve světle, které vám dáváme My a které pro vás bude pravdou.
36. Všechno je božského původu. Všeho, co má božský původ, dříve nebo později dosáhnete. Uvědoměním si Boha.
37. Všechno se stane tak rychle, že jen ti, kteří pochopili, budou v našem plánu po duchovní stránce zahrnuti. Uchopili jsme moc na Zemi. Budeme to my, kteří budeme v nejbližší budoucnosti všechno vést. Nedovolte vnějším věcem zmást vaši mysl. Nechte druhé jít v jejich světle.
38. Náš plán je konečný. To, zda se ten či onen zúčastní práce, která se má udělat nebo ne, je v této chvíli skutečně bezvýznamné. Mohu jen říci, že tisíce lidí jsou už do této práce zataženy a že další tisíce zataženy budou. Mnozí byli voláni, ale jen někteří byli vybráni.
39. My nikoho nenutíme dělat to nebo ono. Záleží na vaší svobodné vůli, zda nás budete následovat. My máme svobodnou vůli na to, abychom následovali vás.

Vladimír Strejček

Planeta Logo

Je třeba si uvědomit, že ať to jsou války, revoluce, kriminalita, nepoctivost nebo mocenské boje, toto vše vyzařuje negativní vibrace do atmosféry takovéto planety a dále tyto vibrace pokračují do Vesmíru. Tyto negativní vibrace však svou negativní podstatou narážejí proti harmonickým zákonům Vesmíru, což automaticky vytváří protiklad, který vede ke změně negace v pozitivní a harmonické síly. Takže potom dochází ke střetnutí vibrace negace s vibracemi pozitivními, což vede k bojům a roztříštěnosti. Teprve až začnou ve vědomí lidí existovat vibrace kladné a harmonické, které nebudou v rozporu s Vesmírnými zákony, potom nebude třeba, aby docházelo k negativním situacím, jako jsou války, boje a podobné příklady. Tuto znalost vibrací a vesmírných zákonů na Logo máme a všichni se jimi snažíme řídit.
Na Logo neexistuje výroba věcí, které by mohly připomínat zbraně, nebo byly určeny k zabíjení. I to, co by mohlo být viděno jenom jako hra a zábava, která by však měla formu ničení, zabíjení nebo pronásledování, na Logo neexistuje. Důvodem je to, že už samy vibrace, které z myšlení a soustředění na takovou negativní hru vyzařují, se potom při větším nashromáždění materializují a nakonec se také uskuteční a mají potom karmický dopad na všechny, kteří s nimi přicházejí do styku.
Proto na Logo je zásadou odmítnout vše, co vzbuzuje jakékoliv myšlenky na násilí, ubližování nebo dokonce zabíjení. Proto planeta Logo má velmi kladné vibrace, které jsou radostné, klidné a duchovně vyspělé. Naproti tomu planeta Země, ze které přicházíš, má vibrace, které vyzařují vesměs neklid, různé životní touhy a chaos. To také vyplývá z toho, že na planetě Zemi jde obyvatelům a vůdcům o předhánění se ve snaze být prvním, avšak s tím přichází rozštěpování a rozdělování, ze kterého pro některé skupiny vznikají politické a ekonomické výhody. Oproti na Logo, kde něco takového neexistuje, je dáván důraz na jednotu a z ní vycházející spolupráci.
Tak, jak si představuješ násilí na planetě Zemi, něco takového, kdy jeden trápí fyzické tělo druhého, na Logo neexistuje. Velmi dobře víme, že při takovém činu na každého, kdo jej provádí, dopadne karmická odplata v přítomném nebo příštím zrození, což by s sebou přineslo fyzické nebo i mentální utrpení nebo i případný zrod na planetu nižšího stupně.
Kdyby například na planetě Logo se některé vývojově nižší duše chtěli odvrátit od duchovního vývoje a přibližovat se více materiálnímu myšlení, mělo by to důležitý katastrofický následek. Znamenalo by to, že jejich vědomí vy se začalo více sjednocovat s hmotou a tak by začali dříve a hromadně umírat. Kdyby v tomto způsobu myšlení dále pokračovali, stávali by se z nich lidé podobní těm na planetě Zemi, kteří jsou svým myšlením zaměřeni většinou na hmotu, která otupuje jejich duchovní vědomí. Trvalo by velmi dlouho, než by se opět postupným vývojem dostávali zpět na duchovní úroveň vědomí.
Avšak i na Logo existuje u některých lidí to, co zde nazýváme nevědomostí, což je pád do hmotného myšlení. Něco takového znamená vnitřní nevyváženost, kdy dochází k poškození harmonie a vyváženosti mezi intuitivním a duchovním s intelektuálním a hmotným. U některých nevyrovnaných lidí tak dochází k upadání do materialistického způsobu myšlení.

Frank Sunn

Internet – šelma z apokalypsy?

… A nutí všechny, malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohl kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy nebo číslicí jejího jména. To je třeba pochopit: kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šest set šedesát šest.
---
Čte-li si Janovu Apokalypsu člověk znalý novodobé techniky, dojde mu, že se jedná o popis současných poměrů. Napadlo vás někdy, že se v Bibli popisuje práce s obrazovkou, síťové propojení a internet? Nebo také označení zboží čárovými kódy. Věřili byste tomu, že budeme označeni – lépe řečeno: ocejchováni – injektovanými počítačovými čipy a že se s tím vlastně již začalo? Víte o tom, že vše, co pokládáme za spontánní vynálezy či normální vývoj, bylo ve skutečnosti přesně naplánováno a řízeno? A že cílem toho všeho je získání absolutní kontroly nad všemi lidmi?
Tajemné zvíře z Apokalypsy, honosící se číslem 666, se již dávno odhalilo, a to již celkem třikrát. Poprvé v čárových kódech, podruhé v internetu a ve „world wide web“ a potřetí v počítačových čipech, jež nám všem mají být implantovány.
---
Podívejme se na to takhle: když Jan před dvěma tisíci lety viděl stovky a tisíce lidí zírat do obrazovek, co si mohl – jako člověk náboženský a duchovně orientovaný – myslet jiného, než že všichni lidé uctívají obraz, navíc obraz, který mluví (toho jsou samozřejmě dnešní počítače již schopny)?
Uvědomme si navíc, že prorok, v našem případě apoštol Jan, vidí svět racionalizmu a materializmu. Svět, ve kterém jsou podle něj ohroženi lidé hlásající slovo boží, jelikož všechny duchovní hodnoty zažívají úpadek. Jakými slovy pak tuto vizi popíše? Co takhle příšerný netvor, hrozivý a nahánějící strach? Takový netvor je drak, který lidem odedávna škodí a jehož lze jen stěží porazit.
Nyní si představme, že tento drak jako duch času nepřináší jen technizovaný svět, nýbrž jako nejnovější vynález počítačové systémy a síťové propojení: „bájnou bytost“, která otáčí krkem a hlavou do všech stran. Nezapomeňte, že Jan žil před dvěma tisíci lety. Jak by mohl popsat dnešní vynálezy či dnešního lidského ducha? To bylo v té době nemožné, vzal si tedy na pomoc přirovnání a symboly a musel se spokojit s tehdejší slovní zásobou.
Draky a zvířata však můžeme ztotožnit s jevy současnosti jen díky tomu, že se příslušné pasáže nacházejí bezprostředně před zmínkou o čísle 666, což vedle jiného analyzujeme v kapitole 666: znamení šelmy. O negativním působení tohoto čísla se mluví již v Bibli a současnost to jen potvrzuje. Technický vývoj již dosáhl takového stupně, že lze jednotlivé předpovědi správně pochopit.
Po drakovi následuje v Apokalypse popis dalšího zvířete, které též má mnoho krků a hlav, a jeho vystoupení z moře. Voda či moře byly vždy symbolem nevyčerpatelného ducha lidstva, kolektivního vědomí a kreativity, jinými slovy: duch doby vytvoří technologii, jejíž části (počítače) mají tendenci se rozvětvovat, nejprve v malé míře, posléze celosvětově.
---
K návštěvě stránek internetu se musí jako začátek adresy většinou napsat písmena „www“, zkratka sousloví world wide web. Tento třímístný kód značí číslo 666, tedy nepřítele lidstva. Každý uživatel internetu tedy do počítače jednoduše naťuká – často několikrát za sebou – číslici 666, převlečenou za zkratku www! Nemůže to být náhoda. Jisté kruhy totiž význam kabaly dobře znají.
---
Prohlédněte si nyní čárový kód na nějaké potravině. Uprostřed, na začátku a na konci je jedna dvojice čar vždy delší. A víte, co tyto dvě čáry značí? Číslici 6. A jelikož jsou takovéto dvojice tři, dostaneme číslo 666!
Tímto číslem jsme tedy již několik let doslova „bombardováni“. Jinak řečeno, všechny výrobky jsou ocejchovány tímto znakem. V předchozích kapitolách jsme se zmínili o tom, že podle staré nauky o číslech každé číslo i každá číselná kombinace může představovat určité duševní pochody. Těmito pochody můžeme označit všechny možné předměty. Toho se dnes využívá po celém světě, bohužel nikoli jen k dobrým účelům.
---
… zabýváme se zajímavým opatřením, před kterým stojí celé lidstvo: cejchováním pomocí implantovaného čipu. První pokusy již byly provedeny na vězních a kojencích!
Ve světě se už čipy používají k identifikaci domácích zvířat a dobytka. Během několika málo let bylo takto označeno několik milionů zvířat. V USA – ale i v jiných zemích – jsou již o krůček dál: čip byl již implantován i lidem!
Vězňů a vojáků se nikdo na jejich názor neptal. V USA však byl čip implantován i 17 000 novorozenců. Rodiče k tomu dali souhlas poté, co jim v nemocnici vysvětlili, že by mohlo dojít k záměně jejich dětí. Americkému kongresu již byly předloženy návrhy zákona o povinném označení všech dětí. „Báječný nový svět“ je již blíže, než si myslíme.
Bouřlivý vývoj počítačové sítě a příslušná hospodářská a politická opatření vzbuzují u přemýšlivých lidí často dojem, že vše je řízeno určitými instancemi. Nahlédneme-li do zákulisních praktik průmyslových skupin, zjistíme, že onen dojem je naprosto správný.
Je dokázáno, že nejbohatší a nejvlivnější osoby světa jsou členy tajných spolků, lóží a řádů a že jsou skutečnými tvůrci veškerého světového dění. Ironií je, že i tito takzvaní tvůrci jsou často řízeni někým jiným. Kým?

Milton William Cooper

Mimozemšťané v pozadí vlády USA – 1989

V roce 1953 odhalili astronomové velký počet létajících objektů ve vesmíru, které se blížily k Zemi. Nejdříve se myslelo, že jsou to asteroidy. Pak se ukázalo, že tyto objekty jsou vesmírné lodi. Když se tyto objekty dostaly do blízkosti Země, začaly kroužit ve velké výšce kolem zemského rovníku. Bylo to velké množství obrovských lodí a jejich vlastní záměry zůstávaly neznámé. Pomocí radiokontaktů za použití „Computeru Binaer Speach“ podařilo se projektu zaranžovat přistání, v němž došlo ke kontaktu tváří v tvář s mimozemskými bytostmi z jiných planet.
Mezitím navázala jiná rasa mimozemšťanů, podobných lidem, kontakt s vládou USA. Tato skupina mimozemšťanů nás varovala před mimozemšťany, kteří kroužili kolem rovníku, a nabídla nám pomoc pro náš duchovní vývoj. Jako podmínku spolupráce od nás žádali zastavení výroby nukleárních zbraní a jejich zničení. Odmítli výměnu technologických zkušeností s poukazem na to, že jsme duchovně nevyspělí a že nejsme schopni zacházet s technologiemi, které jsme měli už tehdy k dispozici. Tvrdili, že vědí, že technologii, kterou by nám předali, bychom používali jenom k tomu, abychom se navzájem vyhubili. Tato rasa mimozemšťanů uvedla, že jsme na cestě k sebezničení; museli jsme vyslechnout, že je třeba přestat se vzájemně vraždit, znečišťovat Zemi, znásilňovat přírodní zdroje Země a naučit se žít v souladu. Tyto podmínky se setkaly z naší strany s nejvyšší nedůvěrou, obzvláště požadavek zničení nukleárních zbraní. Věřilo se, že splnění této podmínky by nás učinilo bezbrannými vůči mimozemšťanům. Nemohli jsme použít žádných zkušeností z dějin, které by nám mohly pomoci při rozhodování. Nukleární odzbrojení nebylo považováno za prospěšné pro USA, a tak tato nabídka byla zamítnuta.
Během roku 1954 přistála rasa velkonosých, šedých mimozemšťanů, kteří kroužili kolem Země, a to na základně Holloman Airforce. Bylo dosaženo zásadního ujednání.
---
V úmluvě byla podmínka, že se mimozemšťané nebudou vměšovat do našich záležitostí a my zase do jejich. My utajíme jejich přítomnost na této Zemi a oni nám předají nové technologie a pomohou nám v našem vědeckém rozvoji. Dále že neuzavřou žádnou úmluvu s žádným jiným státem. Bude jim umožněn odvoz určitého počtu lidí k lékařskému pozorování pod podmínkou, že tito lidé neutrpí žádnou škodu, budou vráceni na svá původní místa a na nic si nevzpomenou.
---
V roce 1955 bylo zřejmé, že mimozemšťané Eisenhowera přelstili a porušili ujednání. Na mnohých místech USA se objevovaly zohavené mrtvoly lidí a zvířat. Vzniklo podezření, že mimozemšťané neuzavřeli nějakou stálou a platnou dohodu o svém kontaktu s lidmi a pod záštitou MJ 12, která jim povolila odvážet lidi této země k vlastním pokusům, svou kompetenci překračovali. Vznikly obavy, že odvezení lidé se již nikdy nevrátí. Objevilo se rovněž podezření, že spolupracují se SSSR. Toto podezření se pak potvrdilo.
Dospělo se k závěru, že mimozemšťané za pomoci tajných společností, čarodějnictví, magie a okultismu i za pomoci církví používali určitý počet lidí k pokusům.
Nejdůležitějším výsledkem studie o mimozemšťanech bylo, že se veřejnost nesmí nic dovědět, neboť by to vedlo s největší pravděpodobností ke zhroucení národního hospodářství, všech struktur náboženství a k celosvětové panice, která by mohla vyústit v anarchii. Proto se vše drželo dále v přísném utajení.
---
V roce 1957 se konalo symposium v Hutsville, Alabama AdU, kterého se tehdy zúčastnili špičkoví vědci. Došli k závěru, že ke konci tohoto století se Země sama zničí nárůstem obyvatelstva a ničením a vykořisťováním životního prostředí, pokud se nám nedostane pomoci od Boha a mimozemšťanů.
Na tajný rozkaz prezidenta Eisenhowera byli „Jason Schollars“ pověřeni prověřit scénář a přepracovat návrh „Jason Schollars“. Potvrdili výsledky zkoumání vědců a sestavili tři návrhy, které byly nazvány Alternativa l, 2 a 3.
V Alternativě 1 by měly nukleární zbraně vytvořit díry ve stratosféře, kterými by měly jako komínem odtáhnout všechny jedovaté zplodiny z atmosféry i nezdravé oteplení klimatu. Později by měla být podniknuta opatření, aby se civilizace obrátila k přírodě na záchranu této planety. Ale těmto třem možnostem se nepřikládalo mnoho důvěry, neboť je známá všeobecná nechuť lidí k nějaké radikální změně a k eventuálním škodám, které by atomové exploze vyvolaly.
Ve 2. alternativě měla být vybudována síť podzemních měst, spojených tunely, kde by byl umístěn výběr nositelů kultury a význačných povolání, aby tak byla zachována lidská rasa. Zbytek lidstva měl být ponechán na povrchu Země svému osudu.
Ve 3. alternativě mělo být malé skupině lidí umožněno za pomoci mimozemské a konvenční technologie opustit Zemi a vybudovat kosmické kolonie. Nemohu ani vyvrátit ani popřít tvrzení o existenci tzv. „deportované skupiny“ (viz knihu „Alternativa 3“ od Leslieho Watkinse) o lidských otrocích, kteří měli být nasazeni v rámci tohoto plánu jako dělníci.
Jako kosmická kolonie byl vybrán Měsíc pod krycím názvem „Adam“ a jako další cíl Mars pod krycím názvem „Eva“. Mezitím mělo dojít na Zemi k nasazení smrtících mikrobů, aby se získal čas a zmenšil počet obyvatel. AIDS je jedním z výsledků tohoto plánu a jsou připraveny ještě další. Protože redukce obyvatelstva Země byla pokládána za důležitou, bylo rozhodnuto, že v zájmu lidstva bude nutno lidskou společnost zbavit nežádoucích elementů. USA a SSSR odmítly společně alternativu 1, ale nařídily ihned realizovat alternativy 2 a 3.
---
Byly znovu zkoumány události z Fatimy z počátku tohoto století, neboť vzniklo podezření, že se jednalo o manipulaci mimozemšťanů. Za účelem vysvětlení fatimských zjevení byla aktivizována špionážní činnost. USA využily svých kontaktů s Vatikánem, které se vytvořily během druhé světové války a jsou nadále udržovány. Na základě toho obdržely z Vatikánu kompletní studii včetně proroctví.
V proroctví je uvedeno, že jestliže se člověk neodvrátí od zla a neklesne k nohám Krista, pak lidstvo zničí planetu Zemi a všechna zjevení popsaná v Bibli se naplní.
Když byli mimozemšťané konfrontováni s uvedenými výsledky šetření, potvrdili jejich pravdivost. Potvrdili, že vždy stáli za všemi zlými událostmi a manipulovali lidskou rasou náboženstvím, satanismem, čarodějnictvím, magií a okultismem. Dále vysvětlili, že umí putovat v čase a že předpověděné události by se mohly skutečně stát. Pozdější použití mimozemské technologie jak v USA tak v SSSR toto proroctví postupně potvrdilo. Mimozemšťané nám ukázali hologram, který byl nafilmován, který vydávali za skutečné ukřižování Krista.
---
Eisenhower byl posledním prezidentem, který měl plný přehled o problému „mimozemšťanů“. Následující prezidenti se dověděli jenom tolik, kolik jim MJ 12 dovolila. A věřte mi, i to málo, co jim bylo umožněno poznat, nebyla vždy pravda.
MJ 12 předkládá každému prezidentu obraz o jedné ztracené mimozemské kultuře, která touží po obnově a přeje si zřídit novou vlast na této planetě. Za to nám daruje svou technologii. V některých případech nebyl třeba prezident informován vůbec. Každý prezident spolkl tuto pohádku a po všechen čas muselo tisíce nevinných lidí trpět pod rukama „mimozemšťanů“ a našich vědců, kteří se zabývali barbarskými výzkumy, a proti kterým byli nacisté andělskými kůry.
Dokumenty, do kterých jsem měl možnost nahlédnout, hovoří o 40 lidech, kteří byli připoutáni k přístrojům, jejichž účel jsem až do dnešního dne nepochopil. Tajná vláda doufá, že mimozemšťané jsou schopni vytvořit ze zmrzačených lidí armádu, která by podle potřeby byla aktivována a nasazena proti nám, proti nám všem. Tito lidé jsou uměle zbaveni vůle, jejich mozky jsou poškozené a jsou vlastně pouhými automaty, vykonávajícími vůli těch, kteří jimi vládnou. A věřte, že takto zmrzačených lidí je již velké množství. V budoucnu nesmíme zapomínat, že nemáme žádné účinné prostředky, které bychom proti nim mohli použít. A ptám se, jakou cenu má technologie, kterou nám předali?

Závěry?

No, tak nevím. Mě by skoro zajímalo, co byste na to řekli vy..? Pro mě jsou věci jasné, situace je nezvykle závažná, žádné zlehčování nepomáhá, techniky ovládání lidstva jdou nadoraz, způsoby záchrany také, a bohužel je mezi nimi jistý nepoměr.

Ten nepoměr se týká zásady nevměšování, žádná vyšší bytost nám svou vůli cpát nebude, a lidé, jak je vůbec znám, nedělají nic, co „nemusí“. Holt to vypadá, že budeme plakat, hrozně plakat. A nejsem si jisý, že to něčemu pomůže.. znáte to rčení „s křížkem po funuse“? Já jo, a docela mě z toho mrazí.

Dirosloví vznikalo z mnoha důvodů, a jeden z nich byl o tom, že z mnoha pramenů lze vyhmátnout stejné věci, a ty věci jsou jasně pravdou, zatímco ten zbytek je balast. Ve všech světových i méně světových náboženstvích, stejně jako v dílech mystiků, alchymistů a dalších jsou jasně definované základní pravdy. Všude.

Každý duchovní vůdce (nebo jeho písař) k těm pravdám sice přidává svoje nesmysly, ale to neznamená, že to při konfrontaci s ostatními zdroji nevyjde najevo. Dal jsem si tu práci a srovnal jsem si různé duchovní školy, a to, co mají všechny ty školy společné jsem sepsal dnešním jazykem coby „Duchovní styl“, s aliasem „nejjednodušší duchovní škola na světě“.

Ta škola funguje! Funguje dokonale, lépe, než bych si kdy dokázal představit. A přesto je to jen nepatrný můstek pro lidi, kteří chtějí nějaký ten růst absolvovat. I já jsem někeré „růsty“ absolvoval. Z nich jsem zase vyhmátnul to podstatné a vytvořil jsem Mistrovský kurz. I ten funguje.

Totéž bych mohl – pravděpodobně – udělat s těmi proroctvími, ale.. netroufám si. Kdo může říct, co bude nebo nebude, a co pro koho bude platit tak nebo úplně jinak? Ne, nebudu sem dávat své závěry..

Pojal jsem proto tuto kapitolu úplně jinak než zbytek dirosloví. Vybral jsem namátkou pár citátů, které mně přišly podstatné, a sledoval jsem tím jen jeden cíl: podnítit vás k hledání vlastních citátů, ke hledání zdrojů, které osloví vás.

Tady se nám v tolika ohledech shoduje tolik zdrojů, i když jsem je vybíral namátkou.. nechal jsem se vést čistě jen tím, čím dnes jsem. Je to bohužel určité omezení, jisté je snad jen to, že kdokoliv podstoupil náš Mistrovský kurz (myšlen je 1. díl), bude dokonale rozumět všemu, co jsem zde citoval. Ostatní.. no, můžete to vzít tak, že je to účelová snůška postřehů, která pro určité lidi není bez významu.

Ve skutečnosti je těch zdrojů mnohem, mnohem více. Zjevení z Fatimy, zjevení Ignácova, Apokryfy (tajné svitky, z nichž „také“ mohla být sestavována bible), svědectví dalších kontaktérů (Hesemann), proroctví současných vizionářů (Orwell), to všechno jsem pominul, stejně jako množství zdrojů dalších.

To je úmyslem. Nemůžu a nebudu nikomu diktovat, jak nadcházející události pojmout, nejsem žádný duchovní ručitel. Můžu jen upozornit na závažnost situace, můžu dát k dispozici zdroje, z nichž jsem čerpal, a podnítit vás k hledání a k utváření vlastního názoru.

Zbytek Neviditelného světa je opět jen snaha demaskovat jevy v naší společnosti, které většině lidí v té snaze utvořit si vlastní názor překáží. A o tom, přesně o tom dirosloví je..

..a není tu zbytečně. Bylo slíbeno, že všichni dostanou šanci, a dirosloví tou šancí je, beze zbytku. Kdo jej využije, je věc druhá, a samozřejmě, zatřetí budiž řečeno, že dirosloví není jedinou šancí, to ani omylem. Ale své místo tu má.

Dveře záchrany

Dirosloví je základní připomínkou určenou všem lidem, a ta připomínka se týká hledání toho, co mají lidé, duchovní nauky, ale i každodenní povinnosti společného. To jsou ty podstatné věci, zbytek je balast, který nám zesložiťuje život a životní rozhodování.

Budiž tu proto řečeno, že sám, osobně spatřuji naději ve zjednodušení života. Jednoduchý život znamená v překladu život v jednom duchu.. ne v tisících povinností a dalších nesmyslů. Skutečný duch je naprosto svobodný, a tisíce povinností mluví o něčem, co není přirozené a co bylo lidem dodáno.. spíš vnuceno.

Jenže, lidé se povinností drží, protože složitý život je návykový.. je to jako droga, akorát.. no, pomůžu si citátem:

„K tomu, abys žil svobodně a šťastně, musíš obětovat nudu. Není to vždy snadná oběť.“
Richard David Bach

Už jsem někde psal, že lidský život bývá brán jako tisíce automatických úkonů. Až na to, že automatika není životem jako takovým, jinak by kdejaký robot byl živější než většina lidí. Automatika je právě jen nuda, nic víc, je to činnost, která postrádá ducha.

Při zjednodušování života je základem jej osvobodit od automatiky, od věcí, které děláme a máme jako „normální“, pořádně se oklepat a začít dělat jen to, co opravdu dává smysl. To je to..

Jeden je duch, který spojuje
každou jednotlivou bytost s veškerým Stvořením.

Toho ducha nelze spoutat žádným náboženstvím,
přikázáními ani proroctvím.

Každá bytost v tomto vesmíru má svobodnou volbu
s tímto duchem kdykoliv splynout v jedno.

Tomu duchu se lze odevzdat a nechat se jím provést těmi nadcházejícími událostmi, tak bezpečně, jak jen to bude možné. Není třeba ani řešit, jak se ten duch jmenuje, protože je vším Bytím a tedy slyší na jakékoliv jméno. Je velmi vstřícný a je osobní. S každým člověkem a jakoukoliv další bytostí má osobní vztah.

Nemá rád trápení, proto se netrapte, netýrejte, a nepoužívejte násilí. Ctěte cizí teritoria a najděte si vlastní – a to se týká všech oblastí života. Zapomeňte na „výhody“, protože každá výhoda znamená něčí úkor a odřízne vás od ducha, protože uzavře váš soucit, vaše spojení s duchem. Ciťte a milujte.. to je Cesta, Pravda i Život.

K veškerým výše uvedeným materiálům toto je klíč, kterým lze jejich poselství odemknout a uspět. Je to klíč dirův, a opět, není jediný, nejspíš není ani nejlepší, ale jednak je suverénně nejjednodušší, a hlavně je tu.

* *

A poslední poznámka, proroctví byla zprostředkována lidmi, kteří do značné míry vycházeli z této civilizace, především z uctívání Otce. Snažil jsem se zmínky nebeském Otci vynechat, protože jsou velmi matoucí.. vyšší civilizace ctí Matku úplně stejně jako Otce, přesto o Matce nikde nepadlo ani slovo.

Proto je tu řeč o duchu, a proto to píšu s malým „d“. Ten duch však je jedinečným, živoucím vztahem mezi Matkou a Otcem, je to ve skutečnosti plod, který obvykle nazýváme Stvořením.

Napojením na tohoto ducha a odevzdáním se jeho vedení lze obejít řadu nástrah naší války pohlaví, které většině lidí znemožňují žít v jednom duchu. Některé obejít nelze, ale toto odevzdání je i perfektním výchozím bodem pro jejich analýzu, kterou najdete ve zbytku webu, a pro jejich konečné pochopení a osvobození z jejich vlivu.


© dirosloví.cz | Průvodce diroslovím | Mapa stránek | Ke stažení | Meta info